Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Pohjois-Savon Ammattibarometri 2018: työvoimapula ja kohtaannon ongelmat lisääntyneet

Työvoimapula laajenee uusiin ammatteihin. Pohjois-Savossa työvoimapula-ammateiksi määritellään nyt 35 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 23. Niiden ammattien lista, joissa on työvoiman ylitarjontaa, on pysynyt lähes samana. Tilanne vaihtelee seutukunnittain.

Tiedot ilmenevät 28.3.2018 julkistetusta ammattibarometristä. Alueen tulokset perustuvat Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston tämän vuoden helmi- maaliskuun aikana tekemiin arvioihin noin 200 eri ammateista. Ammattibarometrissä punnitaan työvoiman kysyntää ja tarjontaa sekä näiden välistä tasapainoa. Arviot koskevat lähitulevaisuutta eli noin puolen vuoden ajanjaksoa arviointi-hetkestä eteenpäin.

Suurin pula teknologiateollisuuden työvoimasta

Pohjois-Savossa suurinta työvoimapulaa on lähiaikoina teknologiateollisuuden osaajista. Teknologiateollisuuteen tarvitaan koneista-jia, hitsaajia, levy-seppähitsaajia, koneenasentajia, pintakäsittelijöitä ja tuotantotyöntekijöitä.

Pula rakennusalan ja teollisuuden työnjohdosta on kasvanut Pohjois-Savossa niin kuin koko maassa. Rakennusalalla pulaa on erityisesti rakennusinsinööreistä ja muista rakennustyöntekijöistä.

Terveys- ja sosiaalialalla yleisintä työvoimapula on sairaanhoitajista ja lastentarhanopettajista. Myös yleis- ja erikoislääkäreille on kysyntää. Terveys- ja sosiaaliala ei kuitenkaan enää korostu pula-ammateissa niin merkittävästi kuin aikaisemmin. Pula-ammatit ovat monipuolistuneet ja niiden määrä on kasvanut vuoden takaiseen verrattuna.

Ylä-Savossa työvoiman kysyntäammateiksi luetaan 36 ammattia, kun vuosi sitten työvoimapula-ammatteja oli 21. Myös Kuopion seudulla työvoimapulasta kärsiviä ammattien määrä on lisääntynyt ja on nyt 33 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 24. Varkauden seudulla työvoimapula on laajentunut. Työvoimapula-ammateiksi määritellään nyt 37 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 28. Saman-aikaisesti ylitarjonta-ammattien määrä on hieman kasvanut.

Sihteerit ylitarjonnan kärjessä

Ne ammatit, joissa on työvoiman ylitarjontaa, ovat Pohjois-Savossa pysyneet lähes ennallaan, mutta tilanteessa on eroja maakunnan seutujen välillä. Ylitarjonta-ammatteja koko maakunnassa tunnistettiin 36, kun vuotta aikaisimmin niitä oli 34. Ylitarjontaa on erityisesti yleissihteereissä, kuten lähes koko maassa, ja tilanne on jatkunut tämän kaltaisena jo vuosia.

Ylitarjonta-ammattien listalla on myös tapahtunut muutoksia. Valtakunnallisesti uusina ylitarjonta-ammattien top 15 -listalle ovat nousseet käytön tukihenkilöt, konepuusepät, pankki ym. toimihenkilöt ja koulunkäyntiavustajat, joissa ammateissa on ylitarjontaa myös Pohjois-Savossa.

Työvoiman ylitarjonta on pienentynyt selvästi Ylä-Savossa. Viime vuonna ylitarjonta-ammatteja oli 26, nyt niitä oli 15. Uusia ylitarjonta-ammatteja ovat ammattilisen koulutuksen opettajat ja avustavat keittiötyöntekijät, myös sosiaalialan ohjaajista ja neuvojista on ylitarjontaa. Kuopion seudulla ylitarjonta-ammattien määrä on pysynyt lähes ennallaan.  Varkauden seudulla työvoiman ylitarjonta-ammattien määrä on hieman kasvanut. Uutena ylitarjonta-ammattina listalle ovat nousseet ammatillisen koulutuksen opettajat sekä parturi-kampaajat.

Viimeisimmät ammattibarometriarviot löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ammattibarometri.fi

Lisätiedot:
asiantuntija Pirjo Nissilä puh. 0295 043 645, pirjo.nissila@te-toimisto.fi
toimistonjohtaja Soile Lahti puh. 0295 043 513, soile.lahti@te-toimisto.fi