Pohjois-Savon TE-toimiston yrityspalveluiden tiedote tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §. Laatimispäivä 9.12.2020

1 Rekisterinpitäjä

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

2 Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa

Timo Soininen, palveluesimies

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto, PL 2000, 70101 Kuopio

Puhelinnumero 0295 043 693

Sähköposti:kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

Pohjois-Savon TE-toimiston yrityspalveluiden tiedote -rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Pohjois-Savon TE-toimiston yrityspalveluiden tiedotteen lähettämiseen. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.Rekisterin sisältämän jakelulistan tietoihin pääsy on rajattu käyttöoikeuksin.  Tiedote toteutetaan Webropol-järjestelmällä, joka on hyvän perustietoturvatason järjestelmä ja se on auditoitu valtion ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksessa (KEHA-keskus).  

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä:

  • Sähköpostiosoite
  • Nimi
  • Organisaatio ja/tai asema

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan TE-toimiston asiakastietojärjestelmästä, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajien ja uutiskirjeen tilaajien ilmoittamista tiedoista sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tiedot sijaitsevat fyysisesti alihankkijan palvelimella tai laitteistolla.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedotteen lähettämiseen liittyvään järjestelmään pääsee kirjautumaan rajattu käyttöoikeusryhmä. Rekisterin sisältämän jakelulistan tietoihin pääsy on rajattu käyttöoikeuksin. Tiedote toteutetaan Webropol-järjestelmällä, joka on hyvän perustietoturvatason järjestelmä ja se on auditoitu valtion ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksessa (KEHA-keskus).

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus lopettaa milloin tahansa tiedotteen tilauksensa peruuttamalla tilaus tai ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle ja siten kieltää tiedotteiden lähettäminen. Tietoja voidaan myös poistaa yhteistyökumppanuuden loppumisen vuoksi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä.

Uppdaterad: 18.08.2023