Tietojen luovutus etsivää nuorisotyötä varten

Nuorisolain mukaan muun muassa työ- ja elinkeinotoimisto voi luovuttaa alle 29-vuotiaan nuoren tietoja kunnalle etsivää nuorisotyötä varten.

Kunnan etsivän nuorisotyön tehtävä on tavoittaa nuori, joka tarvitsee tukea ja auttaa hänet sellaisiin palveluihin ja muuhun tukeen, jotka edistävät

  • kasvua ja itsenäistymistä
  • pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tietojen luovutus turvaa nuorelle mahdollisuuden saada viiveettä apua ja tietoa julkisista palveluista, joita hän voi tarvita.

Vain yksilöinti- ja yhteystiedot voi luovuttaa

TE-toimisto luovuttaa kunnan etsivälle nuorisotyölle ainoastaan nuoren yksilöinti- ja yhteystietoja. Ne voi luovuttaa, jos TE-toimiston virkailija arvioi, että nuori tarvitsee viipymättä tukea, jotta hän voi saada palveluja ja muuta tukea.

Tiedot luovutetaan aina ensisijaisesti nuoren suostumuksella. Vaikka suostumusta ei olisi aikaisemmin pyydetty, kunnan etsivälle nuorisotyölle voidaan luovuttaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, joiden perusteella nuoreen voi ottaa yhteyttä.

Näitä tietoja ovat

  • nimi
  • henkilötunnus
  • osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu tieto.

Viranomaisten yhteistyötä kunnissa

Nuorisolain mukaan kunnissa pitää toimia eri viranomaisista koostuva ohjaus- ja palveluverkosto alle 29-vuotiaille nuorille.

Ohjaus- ja palveluverkosto

  • kokoaa tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista
  • edistää nuorten palvelujen yhteensovittamista
  • edistää ohjausta palveluihin sekä palvelujen kehittämistä, sujuvuutta ja riittävyyttä.

Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.

Päivitetty: 06.07.2023