Työllisyyden kuntakokeilujen lomakkeet / Forms during local government pilots on employment

In English

Jos käytät pdf-lomaketta, huomaa, että tietoja ei voi suoraan tallentaa lomakkeeseen. Jos sinun tarvitsee lähettää lomake esimerkiksi sähköpostin liitteenä, käytä word-lomaketta tai seuraa ohjetta, jolla pdf-tiedostoon voi tallentaa tekstiä.

Tulosta pdf-muotoon (adobe.com)

Note that if you plan to send the form by email or save a copy, use the word-form or follow the instructions on how to save text to a pdf-form.

Print to pdf (adobe.com)

Forms during local government pilots on employment (in Finnish)

Päätös työllistymistä tukevan palvelun kulukorvauksesta

Lomake KK631 (word)

Valitusosoitus harkinnanvaraista kulukorvausta koskevaan päätökseen

Lomake KK632 (word)

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista kotoutumislain mukaisista opinnoista KK0714

Ilmoitus palkkatuella palkatun työntekijän siirtämisestä KK323

Starttirahahakemus KK325

Starttirahan jatkohakemus KK352

Hakemus matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseksi KK611

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys kokeilualueen kunnalle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621

Perustelut koulutustarpeelle KK623

Sopimus työkokeilusta työpaikalla KK682

Työkokeilun palautelomake (työnantaja) KK690

Työkokeilun palautelomake (työkokeilija) KK690b

Poissaoloilmoitus KK691

Palaute kokeilualueen kunnalle asiakkaan terveystarkastuksesta KK910

Suostumus terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK911

Valtakirja asioiden hoitamiseen kunnassa KK912

Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK913

Suostumus palkkatukea koskevien tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK914

Päivitetty: 20.09.2023