Työvoimakoulutuksen yhteishankinnan rahoitusosuudet

Työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon maksuosuudet määräytyvät eri tavoin kussakin kolmessa koulutusmuodossa sekä vaihtovalmennuksessa. Osuudet lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta.

RekryKoulutus

RekryKoulutuksessa työnantaja maksaa 30 % ja työ- ja elinkeinohallinnon hankintayksikkö maksaa 70 % koulutuspalvelun myyjän tarjouksen ja hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta (ilman alv).

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutuksessa työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinnon hankintayksikkö maksavat koulutuspalvelun myyjän tarjouksen ja hankintasopimuksen mukaisen kokonaishinnan (ilman alv) seuraavan yrityskoon perusteella porrastetun mallin mukaisesti:

Pieni työnantaja (enintään 49 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 M€)

Työnantajan maksuosuus 30 % ja TE-hallinnon maksuosuus 70 %

Keskisuuri yritys/työnantaja (50 - 249 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 M€ tai taseen loppusumma enintään 43 M€ )

Työnantajan maksuosuus 40 % ja TE-hallinnon maksuosuus 60 %

Suuri yritys/työnantaja (vähintään 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto yli 50 M€ tai taseen loppusumma yli 43 M€)

Työnantajan maksuosuus 50 % ja TE-hallinnon maksuosuus 50 %

Yrityskokoa arvioitaessa on otettava soveltuvin osin huomioon Komission asetuksen N:o 651/2014 liitteen 1 3-6 artiklojen säädökset henkilöstömäärän ja rahamääräisten arvojen laskennassa huomioon otettavista yritystyypeistä yms. seikoista.

MuutosKoulutuksessa työnantajan maksuosuus on 20% hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta (ilman alv).

Kun Rekrykoulutusta ja TäsmäKoulutusta toteutetaan saman hankintasopimuksen nojalla yhtä aikaa vaihtovalmennuksena, määritellään osapuolten maksuosuudet hankintasopimuksessa erikseen kummankin koulutustuotteen osalta edellä kerrottujen periaatteiden mukaisesti.

 

Päivitetty: 06.07.2023