Työnhakijan uusi asiakaspalvelumalli

In English

Työnhakijan asiointi muuttuu toukokuun alusta alkaen. Uusi asiakaspalvelumalli tuo mukanaan henkilökohtaiset, tavoitteelliset, säännölliset kohtaamiset ja tiiviin tukiprosessin heti työnhaun alussa.

Uusi asiakaspalvelumalli otetaan käyttöön toukokuusta alkaen samanaikaisesti kaikissa TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa.

Tasavallan presidentin vahvistaman lain muutokset astuvat voimaan 2.5.2022.

Enemmän tukea työnhakuun

Uudessa mallissa työnhakijana pääset nopeammin keskustelemaan työllistymiseesi liittyvistä asioista TE-toimiston tai kuntakokeiluun kuuluvan kunnan asiantuntijan kanssa. Ensimmäisen kerran jälkeen tapaamisia järjestetään aiempaa tiiviimmin ja yksilöllisemmin omaan tilanteeseesi mukaan.

Osa tapaamisista järjestetään kasvokkain tai paikan päällä TE-toimistossa tai etäyhteydellä tai kunnan tiloissa. Tavoitteena on, että saisit riittävästi tarvitsemaasi tukea työnhakuun. Oma vastuuasiantuntijasi neuvoo työnhaussa ja tarjoaa sopivia tukipalveluja sekä miettii kanssasi kanssa sopivia reittejä kohti työllistymistäsi.

Uusi työnhakuvelvollisuus tuo lisää omatoimisuutta työnhakuun

Työttömyysetuuden saamiseksi sinun on jatkossakin haettava työtä. Uutta on se, että sinun on haettava tilanteestasi riippuen 0–4 työpaikkaa kuukaudessa ja saat itse valita haettavat työpaikat. Työnhakuvelvoitteen täyttäminen korvaa osittain TE-toimiston tai kunnan tekemät työtarjoukset.

Tällä hetkellä velvollisuus hakea kokoaikatyötä tarkoittaa sekä omatoimista työnhakua että hakemista kaikkiin TE-toimiston tai kunnan osoittamiin työpaikkoihin riippumatta siitä, kuinka aktiivinen asiakas on itse työnhaussa.

Karenssit lievenevät

Uuden mallin periaatteiden mukaan karenssit eli korvauksettomat määräajat lievenevät huomattavasti. Mallissa otetaan myös käyttöön muistutukset työnhakijalle, joiden avulla asiakkaan on helpompi noudattaa työnhakijan velvollisuuksia.

Toukokuussa asiakkaan palvelukanavissa muutoksia

Toukokuussa tapahtuu myös asiakkaan palvelukanavissa muutoksia. Työmarkkinatori.fi:n käyttö laajentuu ja se tulee korvaamaan valtakunnallisen te-palvelut.fi -sivuston.

Lue lisää

 

The new model of customer service for jobseekers

The services of unemployed jobseeker will change from May 2022. From May onwards, the new customer service model will be introduced simultaneously in all TE offices and municipalities included in the local government pilots. As a result of the change, jobseekers will be offered a more individual and personalised service. This affects the customer's everyday life in several ways: face-to-face meetings with their own responsible officer increase and are arranged more frequently than before. In addition, the jobseeker's job search obligation and the consequences are reduced.

Changes will also take place in the customer's service channels in May. Työmarkkinatori.fi use of the website will expand and will replace the te-palvelut.fi website.

More support for jobseekers

In the new model, the customer who started looking for a job will be able to discuss matters related to their employment more quickly with the TE Office or an expert in a local government. After the opening, meetings are arranged more closely than in the past and more individually in connection with the person's own situation.

Some meetings are arranged face-to-face at the TE Office or in the municipal premises. The goal of the encounters is to give the customer enough support they need. The customer's own responsible expert advises on job search and provides suitable support services and thinks about the most suitable routes towards employment with the customer.

New job search obligation brings more self-help to job search

Jobseekers are subject to a job search obligation, which means that they must apply for between 0 and 4 jobs per month, depending on their situation. The minimum number of places applied for (0–4) is set individually for each jobseeker and they can choose the jobs to be applied for themselves. Fulfilling the job search obligation partially replaces job offers made by the TE Office or the municipality.

Now, the obligation to apply for full-time employment means both self-employment and applying for all jobs assigned by the TE Office or the municipality, regardless of how active the customer is in applying for a job.

Mandatory waiting period is reduced

According to the principles of the new model, mandatory waiting periods i.e., the non-remunerated periods, will be considerably reduced. The model also introduces reminders for jobseekers to make it easier for the customer to comply with the jobseeker's responsibilities.

Customers will be instructed on future changes to the service even more carefully before the model is introduced.

Read more

Päivitetty: 18.08.2023