Vakuutusturva palvelun aikana

Vakuutusturva kokeiluissa ja valmennuksissa

Vakuutus on voimassa näiden palveluiden aikana:

 • työnhakuvalmennus
 • työhönvalmennus
 • uravalmennus
 • koulutuskokeilu
 • työkokeilu työpaikalla

Vastuuvakuutus

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämä vastuuvakuutus korvaa ne henkilö- ja esinevahingot, joista kokeiluihin ja valmennuksiin osallistuva henkilö on vahingonkorvauslain mukaisesti korvausvelvollinen. 

Ryhmävastuuvakuutus on voimassa työtehtävien aikana, joten se ei kata vahinkoja, jotka sattuvat esim. matkalla kotoa palvelun suorittamispaikkaan.

Vakuutus kattaa palvelun järjestäjälle tai ulkopuoliselle taholle aiheutetun vahingon. Vakuutus ei korvaa palvelussa olevalle itselleen tai hänen perheelleen aiheutuneita vahinkoja (esim. työkokeilijan rikkoutuneet silmälasit).

Vahingon tapahduttua kokeilun tai valmennuksen järjestäjä täyttää vahinkoilmoituksen yhdessä palveluun osallistuneen, vahingon aiheuttaneen henkilön kanssa. Vahinkoilmoituksesta on käytävä ilmi mm:

 • selvitys vahingosta
 • mistä palvelusta ollut kyse (työkokeilu, työnhakuvalmennus ym.)
 • palvelussa olleen nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • alkuperäiset maksukuitit
 • jäljennös palvelun sopimuksesta tai päätöksestä

Vahinkoilmoitus lähetetään TE-toimistoon, joka toimittaa korvaushakemuksen vakuutusyhtiöön.

Tapaturmat ja ammattitaudit

TE-toimiston kanssa sovitussa valmennuksessa tai kokeilussa oleville henkilöille sattuneet työtapaturmat ja ammattitaudit korvaa Valtiokonttori. Korvausta ei voida maksaa työkokeilupaikkana toimivan yrityksen tapaturmavakuutuksesta. Mainitse tästä työkokeilupaikan työnantajalle. Korvaukset perustuvat työtapaturma- ja ammattitautilakiin.

Tyypillisiä työtapaturmia ovat liukastumiset ja kaatumiset, jotka sattuvat työpaikalla, matkalla töihin tai töistä kotiin. Tapaturmalla tarkoitetaan ulkoisesta tekijästä johtuvaa äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Työtapaturma sattuu työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella työtehtävissä.

Toimi näin tapaturman sattuessa:

 1. Ilmoita vahinkotapahtumasta heti TE-toimistollesi ja työkokeilupaikalle. Ota itse maksetut lääkärikäyntien ja lääkkeiden laskut/kuitit talteen.
 2. TE-toimisto ilmoittaa vahingosta Valtiokonttoriin, sinun ei tarvitse itse lähettää vahinkoilmoitusta. Anna TE-toimistolle tarkka kuvaus vahinkotapahtumasta, sekä yhteystietosi.
 3. Jos vahingon hoito vaatii magneettitutkimusta tai toimenpidettä, annamme etukäteen Valtiokonttorista maksusitoumuksen.

Lisätietoja vakuutusten kattavuudesta antaa palvelusta sopinut TE-toimisto. TE-toimisto tiedottaa valmennus- ja kokeilusopimuksia tehdessään palveluun osallistuvalle ja palvelun järjestäjälle vakuutuksista ja niiden ehdoista.

Päivitetty: 06.07.2023