Kokemuksia valmennuksesta

”Työelämän muutosten ja uusien sukupolvien työelämään tulon myötä työnantajien on turvattava tulevaisuuden liiketoiminta parantamalla työnantajakuvaa ja sitouttamalla työntekijöitä.”

”Työnantajamielikuvan kirkastaminen on erittäin merkittävässä osassa siihen, miten tulevaisuudessa houkutellaan uusia ihmisiä yrityksen palvelukseen.”

Imago-valmennus on ollut yritysten käytettävissä kaksi vuotta. Näinä kahtena vuotena valmennukseen on osallistunut lähes 500 yritystä ja muuta organisaatiota, jotka toimivat kaikkialla Suomessa jokaisella mahdollisella toimialalla. Eniten osallistujia on tullut teollisuudesta, ammatilliselta, tieteelliseltä ja tekniseltä toimialalta sekä sote- ja ICT-alalta. Osallistuneiden yritysten koko on vaihdellut samoin kuin se, mitä työtä valmennukseen osallistunut ihminen tekee. Valmennukseen on osallistunut yli 660 ihmistä yrittäjästä henkilöstöpäällikköön ja osastonhoitajasta toimitusjohtajaan – kuka tahansa, joka aikoo muuttaa työpaikkaansa työntekijäystävällisemmäksi, on tervetullut mukaan!

”Merkityksellisintä valmennuksessa oli ymmärtää, miksi työnantajabrändi rakentuu sisältä ulospäin, ja miten suuri merkitys sillä on.”

”Pitovoima vaikuttaa vetovoimaan!”

Vuoden 2022 kahdeksastatoista valmennuksesta tehtiin vaikuttavuustutkimus, joka osoitti valmennuksen lisänneen osallistujien osaamista kehittää yrityksensä työnantajamielikuvaa. Osallistujat olivat ymmärtäneet, miksi IMAGO rakentaa sisältä vahvaa brändiä: Kun työpaikassa on hyvä meininki ja jokaisella on mahdollisuus onnistua työssään, siitä kannattaa viestiä ulospäin.

”Työnantajamielikuvan tärkein kohde ovat nykyiset työntekijät.”

Houkutteleva työnantajamielikuva ei vain helpota rekrytointia, vaan myös sitouttaa työntekijöitä ehkäisten henkilöstön vaihtuvuutta. Parhaassa tapauksessa rekrytointi muuttuu helpoksi ja tulokselliseksi tilanteessa, jossa rekrytointitarve vähenee.

”Valmennus kirkasti, miten sellainen punainen lanka yrityksen läpi on erittäin tärkeä ja miten tärkeä näistä asioista on viestiä sisäisesti. Se on ehdottomasti parantanut työkokemuksen koko elinkaarta.”

Valmennukseen osallistuvissa yrityksissä ja organisaatioissa oli valmennuksen jälkeen tehty monipuolista kehitystyötä. Niissä oli esimerkiksi päivitetty strategiaa, kirkastettu arvoja ja periaatteita, kehitetty sisäistä ja ulkoista viestintää ja aloitettu selvittämään säännöllisesti työntekijäkokemusta.

”Monimuotoisuus on yrityksen vahvuus ja kilpailuetu”

”Arki on tärkein.”

Valmennuksen jälkeen 93 prosenttia vaikuttavuustutkimuksen kyselyyn vastanneista yrityksistä ja muista organisaatioista oli rekrytoinut uuden työntekijän. Näistä rekrytoinneista noin 70 prosenttia lisäsi työpaikan monimuotoisuutta. Avointen kommenttien mukaan valmennus oli vahvistanut yritysten ja muiden organisaatioiden rekrytointi- ja perehdytysosaamista. Monimuotoisen rekrytoinnin kehittämisessä on kysymys siitä, että haastamalla omat ennakkoasenteet ja työpaikan prosessit löydetään työhön kaikista mahdollisista tekijöistä se paras!

Sitaatit ja valmennuksen vaikuttavuuden arviointi perustuvat IMAGO-valmennuksen vaikuttavuustutkimukseen, joka tehtiin keväällä 2023. Tutkimusta varten hankittiin vuoden 2022 valmennusten osallistujilta laaja kysely- ja haastatteluaineisto.

Päivitetty: 16.01.2024