Muut palvelut

Yrityksille on tarjolla koko joukko palveluja kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen, johtamisen ja osaamisen kehittämiseen sekä osaavan työvoiman löytämiseen kotimaasta ja ulkomailta.

Työelämän ammattilaiset odottavat yhteydenottoasi!

Work in Finland

Valtakunnalliselle Work in Finland -sivustolle on kerätty yhteen TE-toimistojen, ELY-keskusten ja Business Finlandin tarjoamia palveluja, joista tässä on esitelty vain muutamia.

Work in Finland -sivustolta löytyy apua muun muassa kansainväliseen rekrytointiin. Work in Finlandin maksuton kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta tarjoaa tietoa, tukea ja ohjausta kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin, palkkaus- ja lupaprosesseihin sekä Suomeen asettautumiseen ja kotoutumiseen.

Business Finland

Business Finlandin Talent-rahoituksella yritys voi luoda kansainvälistä kasvua tukevia toimintatapoja sekä kehittää johtajuusosaamista ja yrityskulttuuria.

Kansainvälisen työyhteisön johtamisen mentorointiohjelma auttaa esihenkilöitä kehittämään kansainvälistyvän työyhteisön johtamistaitoja.

ELY-keskus ja TE-toimistot

TE-toimiston maksuton TE-live tarjoaa mahdollisuuden houkutella uusia työntekijöitä. Rekrylähetyksessä yritys voi kertoa työkulttuuristaan ja vastata työnhakijoiden kysymyksiin.

Ulkomaalaistaustaisen henkilöstön suomen tai ruotsin kielen taitoa voi edistää työpaikkasuomen tai työpaikkaruotsin koulutuksella. Koulutuksissa keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuusmateriaaliin.

Rekrykoulutus auttaa löytämään työntekijöitä tilanteessa, jossa ammattitaitoisista tekijöistä on pula eikä osaajia valmistu lähiaikoina. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin, joten se antaa opiskelijoille juuri kyseisessä yrityksessä työskentelyyn tarvittavaa ammatillista osaamista.

Rekrytoiva ammattitaidon testaus (teknologiateollisuuden toimiala) auttaa työnantajaa löytämään sopivia työnhakijoita EU- ja ETA-alueelta sekä valitsemaan hakijoiden joukosta työtehtäviin sopivimmat motivoituneet osaajat. Työpaikkojen markkinoinnin ja ammattitaidon testauksen lisäksi palvelu voi auttaa myös uuden työntekijän Suomeen asettautumisessa ja koko työyhteisön sopeutumisessa.

Päivitetty: 07.03.2024