Työelämän monimuotoisuus

Väestönkasvun hidastuessa ja yhteiskunnan monimuotoistuessa yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän osaamista ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi ja pitämiseksi. Kun työvoimasta on pulaa ja vaatimukset työntekijän osaamiselle kasvavat, yritykselle on tärkeää kyetä houkuttelemaan parhaimmat työntekijät ja sitouttamaan heidät. Myös muista maista rekrytoimalla voi löytää juuri sellaisia työntekijöitä, jotka auttavat yritystä esimerkiksi vastaamaan monimuotoisen asiakaskunnan tarpeisiin tai rakentamaan kansainvälisiä yhteyksiä ja kauppaa. Monimuotoisen henkilöstön hyvinvointi ja työn tuloksellisuus lisääntyy, kun johtaminen ja yrityskulttuuri edistävät yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.

Työnantajan monimuotoisuusopas auttaa kehittämään monimuotoista ja inklusiivista työyhteisöä.

IMAGO auttaa yrityksiä ja organisaatioita löytämään mahdollisimman hyviä työnhakijoita ja -tekijöitä

Työnantajakuvaa kehittämällä saadaan työntekijät kiinnostumaan työskentelystä juuri sinun yrityksessäsi tai organisaatiossasi.  Laajentamalla ja täsmentämällä tulevaisuuden työntekijän profiilia yritys osaa rekrytoida yhä monimuotoisemmasta työnhakijoiden joukosta ne osaavimmat ja lupaavimmat. Moninaisuuden johtamisen taitojen kehittyessä jokainen työntekijä saa mahdollisuuden menestyä työssään ja osallistua parhaalla mahdollisella tavalla yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

IMAGO on valtakunnallinen hanke, jota koordinoi Pirkanmaan TE-toimisto. Se saa rahoituksensa Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoimasta kansainvälisyysmäärärahasta.

IMAGO toteuttaa Työ- ja elinkeinoministeriön työelämän monimuotoisuusohjelmaa

Työelämän monimuotoisuusohjelman (2021-2023) tavoitteena on lisätä työyhteisöjen monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta edistämällä niiden johtamis-, rekrytointi- ja perehdytysosaamista. Kun yritykset ja organisaatiot osaavat hyödyntää monimuotoisuutta, myös maahan muuttaneet saavat osaamistaan vastaavia tehtäviä ja etenevät urallaan. Monimuotoisuusosaamista pyritään lisäämään myös työnantaja- ja työnhakijapalveluissa sekä julkisella sektorilla. Työelämän monimuotoisuuden edistäminen on osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

IMAGO on osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa

Talent – Boost -toimenpideohjelmalla pyritään helpottamaan osaavan työvoiman saantia ja sitä kautta mahdollistamaan yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Työikäisten määrän vähentyessä ja väestönlisäyksen tapahtuessa yksinomaan maahanmuuton kautta on tärkeää, että yritykset kykenevät löytämään ammattitaitoista työvoimaa ja erityisosaamista sekä Suomen monimuotoisesta väestöstä että valtion rajojen ulkopuolelta.

Talent Boost -ohjelmalla edistetään Suomea, joka on kansainvälisesti houkutteleva paikka asua, opiskella, tutkia, työskennellä ja sijoittaa. Ohjelman puitteissa paitsi houkutellaan Suomeen kansainvälisiä osaajia myös tuetaan heidän maahan asettautumistaan ja integroitumistaan. Ohjelman koordinoinnista vastaavat Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Päivitetty: 22.02.2023