Työelämän monimuotoistuminen vaatii johtamisen päivittämistä

Väestönkasvun hidastuessa ja yhteiskunnan monimuotoistuessa yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän osaamista ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi ja pitämiseksi. Kun työvoimasta on pulaa ja vaatimukset työntekijän osaamiselle kasvavat, yrityksille on tärkeää kyetä houkuttelemaan hyviä työntekijöitä ja sitouttamaan heidät.

Monimuotoinen henkilöstö hyödyttää yrityksiä muillakin tavoin kuin laajentamalla rekrytointipohjaa ja helpottamalla siten rekrytointeja. Keskenään erilaisilla ihmisillä on erilaisia näkökulmia, taitoja ja vahvuuksia, mikä lisää luovuutta ja innovatiivisuutta sekä tehostaa ongelmanratkaisua. Monimuotoisesti rekrytoimalla löytää työntekijöitä, jotka kehittävät uusia ratkaisuja, auttavat vastaamaan monimuotoisen asiakaskunnan tarpeisiin tai edistävät kansainvälisiä yhteyksiä ja kauppaa.

Monimuotoisen henkilöstön työn tuloksellisuus ja työhyvinvointi lisääntyvät, kun johtaminen ja yrityskulttuuri edistävät yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Mikäli monimuotoisuutta ei osata johtaa, työn tuloksellisuus ja työntekijöiden hyvinvointi laskevat ja henkilöstön vaihtuvuus kasvaa. Monimuotoisuutta tukeva ja osallisuutta edistävä johtaminen onkin edellytys monimuotoisen henkilöstön työn sujuvuudelle ja työssä viihtymiselle.

Työnantajan monimuotoisuusopas auttaa kehittämään monimuotoista ja osallistavaa työyhteisöä.

IMAGO auttaa yrityksiä löytämään hyviä työntekijöitä ja pitämään heistä kiinni

IMAGO-valmennus auttaa täsmentämään tulevaisuuden työntekijän profiilia, jotta yritys pystyy rekrytoimaan yhä monimuotoisemmasta työnhakijoiden joukosta ne osaavimmat ja lupaavimmat. Kehittämällä perehdytystä ja osallisuuteen perustuvaa yrityskulttuuria mahdollistetaan jokaisen pääseminen mukaan työhön ja työyhteisöön. Vetovoimainen työnantajamielikuva perustuu sille, että jokainen työntekijä voi menestyä työssään ja osallistua työyhteisön toimintaan sen täysipainoisena jäsenenä. Kun monimuotoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta viestitään sisäisesti ja ulospäin, työnantajabrändi on kiinnostava, vetovoimainen ja vastuullinen.

IMAGO on valtakunnallinen hanke, jota koordinoi Pirkanmaan TE-toimisto. Se saa rahoituksensa Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoimasta kansainvälisyysmäärärahasta.

IMAGO on osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa

Talent Boost -toimenpideohjelmalla pyritään helpottamaan osaavan työvoiman saantia ja sitä kautta mahdollistamaan yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. Työikäisten määrän vähentyessä ja väestönlisäyksen tapahtuessa yksinomaan maahanmuuton kautta on tärkeää, että yritykset kykenevät löytämään ammattitaitoista työvoimaa ja erityisosaamista sekä Suomen monimuotoisesta väestöstä että valtion rajojen ulkopuolelta.

Talent Boost -ohjelmalla edistetään Suomea, joka on kansainvälisesti houkutteleva paikka asua, opiskella, tutkia, työskennellä ja sijoittaa. Ohjelman puitteissa paitsi houkutellaan Suomeen kansainvälisiä osaajia myös tuetaan heidän maahan asettautumistaan ja integroitumistaan. Ohjelman koordinoinnista vastaavat Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Päivitetty: 16.01.2024