Valmennukset vuonna 2023

Maksuton IMAGO-valmennuskokonaisuus koostuu kahden kuukauden aikana toteutettavista kolmesta erillisestä valmennusiltapäivästä (klo 11–16). Valmennuksissa pureudutaan vahvan työnantajamielikuvan ja yrityskulttuurin perusteisiin, monimuotoiseen rekrytointiosaamiseen, osaajien löytämiseen ja houkutteluun vaikuttavan markkinoinnin keinoin sekä onnistuneen rekrytointiprosessin kulmakiviin.

IMAGO-valmennusten päätavoitteita ovat:

  • kehittää työnantajamielikuvaa, joka kattaa paitsi yrityksen ulkoisen brändin myös kyvyn vastata työnhakijoiden ja työntekijöiden kasvaviin odotuksiin
  • kehittää monimuotoista rekrytointi- ja perehdytysosaamista ja monikulttuurisen yrityskulttuurin rakentamista
  • antaa käytännön vinkkejä ja konkreettisia työkaluja oman yrityksen johtamisen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen
  • kehittää osallistuvien yritysten sisäistä kansainvälistymishalukkuutta sekä monimuotoisuusosaamista ja näin helpottaa rekrytointien onnistumista

Ennen kaikkea IMAGO haluaa sytyttää yrityksissä positiivisen kipinän, jonka avulla yritysten rohkeus ja kyky houkutella, perehdyttää ja sitouttaa osaajia kehittyy!

Valmennukset ovat vuorovaikutteisia ja rakentuvat monipuolisesti asiantuntijapuheenvuoroista, ryhmäkeskusteluista sekä harjoitustehtävistä. Valmennukset toteutetaan etäyhteydellä Zoomissa, joten osallistuminen onnistuu joustavasti paikasta riippumatta. 

Jokaiseen valmennusryhmään kuuluu tunnin vapaaehtoinen vertaissparraus, jossa valmennuksen osallistujat pääsevät yhdessä keskustelemaan ja sparraamaan toisiaan valmennuksen teemoista.

Valmennuspäivien teemat:

  1. Sisältä vahva työnantajamielikuva
  2. Osaajamarkkinointi
  3. Onnistunut rekrytointi ja perehdytys

Valmennukset toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Aava & Bangin kanssa. Valmentajina toimivat Aava & Bangin viestinnän, markkinoinnin ja HR:n asiantuntijat.

Terveydenalan henkilö mittaa asiakkaasta verenpainetta.

 

Päivitetty: 22.02.2023