Valmennukset

Valmennukset ovat useiden yritysten yhteisiä, ryhmämuotoisia verkostovalmennuksia. Yhteen valmennukseen voi osallistua 10 - 20 yritystä. Valmennusten laajuus on noin 15 tuntia.

IMAGO-valmennuskokonaisuus koostuu kahden kuukauden aikana toteutettavista kolmesta erillisestä valmennusiltapäivästä (klo 11–16), joissa pureudutaan vahvan työnantajamielikuvan ja yrityskulttuurin perusteisiin, osaajien löytämiseen ja houkutteluun vaikuttavan markkinoinnin keinoin sekä onnistuneen rekrytointiprosessin kulmakiviin. Valmennukset toteutetaan etäyhteydellä Zoomissa.
 

Valmennuspäivien teemat

  1. Työnantajamielikuvan perusteet
  2. Osaajamarkkinointi
  3. Onnistunut rekrytointi

Valmentajina toimivat Aava & Bangin viestinnän, markkinoinnin ja HR:n asiantuntijat. Tutustu valmennuskokonaisuuden valmentajiin tarkemmin täällä (bang.fi)

IMAGO-valmennusten päätavoitteena on

  • Kehittää työnantajamielikuvaa, joka kattaa paitsi yrityksen ulkoisen brändin myös kyvyn vastata työnhakijoiden ja työntekijöiden kasvaviin odotuksiin.
  • Kehittää monimuotoista rekrytointi- ja perehdytysosaamista.
  • Antaa käytännön vinkkejä ja konkreettisia työkaluja oman yrityksen johtamisen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen.
  • Kehittää osallistuvien yritysten sisäistä kansainvälistymishalukkuutta sekä monimuotoisuusosaamista ja näin helpottaa rekrytointien onnistumista.
  • Ennen kaikkea sytyttää yrityksissä positiivinen kipinä, jonka avulla yritysten rohkeus ja kyky vastaanottaa osaajia kehittyy.

 

Terveydenalan henkilö mittaa asiakkaasta verenpainetta.