IMAGO-referenssitarina / Katriina Dunn, Senior HR Specialist, Qvantel 

IMAGO-valmennukset vahvistivat työnantajamielikuvaa yrityksen sisällä 

Miten johtaa vahvaa työntekijäkokemusta, rakentaa monimuotoista ja psykologisesti turvallista työyhteisöä, houkutella oikeat osaajat ja erottua työmarkkinoilla? Maksuttomat IMAGO-valmennukset tulevat jälleen! IMAGO-valmennukset kirkastivat Katriina Dunnin ajatuksia Qvantelin työnantajabrändin eteenpäin viemisestä erityisesti yrityksen sisällä. 

IT- ja ohjelmistoalan yritys Qvantelilla Senior HR Specialistina työskentelevä Katriina Dunn oli seurannut työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyvää keskustelua jo pitkään. IMAGO-valmennukset kokosivat ja kirkastivat hänen omia ajatuksiaan asiantuntijana siitä, miten kehittämistyötä kannattaisi Qvantelilla viedä eteenpäin. Työssään Dunn vastaa muun muassa johtamisen, työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen kehittämisestä.  

– Osallistuin valmennuksiin, koska työnantajamielikuvan kehittäminen oli meillä Qvantelilla ajankohtaista juuri silloin ja halusimme edistyä, Katriina Dunn kertoo. 

Qvantelilla onkin viety IMAGO-valmennuksista saatuja periaatteita systemaattisesti arjessa eteenpäin. Yrityksessä on esimerkiksi sisäinen työryhmä, joka hyvällä yhteistyöllä viestinnän, HR:n ja markkinoinnin kanssa varmistaa ymmärryksen lisääntymisen työyhteisön sisällä ja samalla vahvistaa työnantajaviestintää myös ulospäin. 

– On tärkeää, että työnantajamielikuvasta ja työntekijäkokemuksesta käydään sisäistä keskustelua. Näin siitä rakennetaan aitoa, sitä kehitetään yhdessä ja lisätään myös työntekijöiden ymmärrystä ja sitoutumista, Dunn tiivistää.  

Omien vahvuuksien tunnistaminen tärkeää 

Qvantel on globaali yritys, jolla on toimipisteitä ympäri maailman. Dunnin mielestä kansainvälisyys on ehdottomasti heidän valttinsa. 

– Työkielemme on englanti ja olemme siitä tosi ylpeitä. Kansainvälisyys ja sen tuomat mahdollisuudet ovat ehdottomasti vahvuuksiamme, ja tätä sanomaa haluamme jakaa muillekin. IMAGO-valmennuksissa minulle kirkastui se, että olemme tässä hyviä, ja se täytyy pystyä valjastamaan voimavaraksi, Dunn sanoo. 

Dunn nostaa valmennuksista esiin myös laadukkaan kokonaisuuden, joka oli pedagogisesti mietitty. Lisäksi valmennuspäivät olivat hänen mielestään hyvin rytmitetty ja keskittyminen pysyi yllä etäyhteyksistä huolimatta. 

– Valmennuspäivät olivat inspiroivia ja mukaansatempaavia. Myös valmentajat olivat asiantuntevia ja innostavia, ja he osasivat hienosti reflektoida valmennuspäivien keskusteluita, kysymyksiä ja kommentteja yhteisesti. Lisäksi oli merkityksellistä kuulla eri toimialoilta kokemuksia, ja valmennuspäivien ryhmäkeskusteluosuudet olivat antoisia, Dunn kehuu. 

Kansainvälinen osaaminen hyödyttää jokaista yritystä ja työyhteisöä 

Dunnille ja Qvantelille kansainvälisyys sekä kansainvälisten osaajien saaminen työmarkkinoille ovat sydämenasia. Dunn kannustaa yrityksiä kansainvälisyyden ja muutenkin monimuotoisuuden vahvistamiseen ennakkoluulottomasti. 

– Monimuotoisuuden tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, ja siihen liittyvät muutkin teemat kuin kansainvälisyys. Esimerkiksi neuromoninaisuus. Monimuotoisuuden vahvistaminen vaatii koko työyhteisön avoimuutta, joustoa ja aitoa halua ymmärtää erilaisuutta, Dunn toteaa.  

Dunnin mielestä oma kotipesä on tärkein ja työnantajamielikuvatyö tulee tehdä ensin oman työyhteisön sisällä. 

– Yrityksen on tärkeää olla rehellinen itselleen ja työntekijöilleen siitä, millainen työnantaja on ja millainen haluaa olla. Työnantajamielikuvaa ei voi päälleliimata, ja siksi keskustelu siitä täytyy ensin käydä oman porukan kanssa. Sieltä myös se aitous, houkuttelevuus ja monimuotoisuus kumpuaa.   

Ilmoittaudu nyt mukaan tämän vuoden ryhmiin! 

IMAGO-valmennukset ovat suunnattuja 2–250 työntekijää työllistäville yrityksille sekä kaiken kokoisille julkisen sektorin organisaatioille – johdolle, HR:lle, viestinnän asiantuntijoille ja muille avainhenkilöille. Kolmessa valmennuspäivässä ja yhdessä vertaissparrauksessa pureudutaan  

  • sisältä vahvan työnantajamielikuvan ja monimuotoisen yrityskulttuurin perusteisiin,  
  • veto- ja pitovoimaisen työnantajakuvan rakentumiseen osaajamarkkinoinnin keinoin sekä  
  • onnistuneen rekrytointi- ja perehdytysprosessin kulmakiviin.

IMAGO on valtakunnallinen hanke, jota koordinoi Pirkanmaan TE-toimisto. IMAGO on osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa ja saa rahoituksensa Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoimasta kansainvälisyysmäärärahasta.  

Päivitetty: 11.03.2024