IMAGO-referenssitarina: Nora Puhakainen, Talent Manager, Nitro Games

IMAGO-valmennuksista tukea työnantajabrändin strategiseen kehittämiseen  

Miten johtaa vahvaa työntekijäkokemusta, rakentaa monimuotoista ja psykologisesti turvallista työyhteisöä, houkutella oikeat osaajat ja erottua työmarkkinoilla? Maksuttomat IMAGO-valmennukset tulevat jälleen! Nitro Gamesin Nora Puhakainen osallistui valmennuksiin viime vuonna ja hyödynsi saamiaan näkökulmia ja oppeja työnantajabrändin strategisessa kehittämisessä. 

Pelialan yritys Nitro Gamesin Talent Manager Nora Puhakainen vaikuttui IMAGO-valmennusten tarjoamasta tiedosta ja näkemyksistä, joita hän pystyi soveltamaan suoraan omaan työhönsä. Työssään hän vastaa muun muassa Nitro Gamesin rekry- ja urasisällöistä ja hakijakokemuksen kehittämisestä. Yrityksessä on myös kehitetty tavoitteellisesti työnantajabrändiä osana strategista tekemistä. Puhakainen osallistui IMAGO-valmennuksiin keväällä 2023.  

Puhakainen sai IMAGO-valmennuksen sisällöistä runsaasti näkemystä Nitro Gamesin employer branding -strategian rakentamiseen. Strategian työstäminen oli käynnissä samaan aikaan, kun hän osallistui valmennuksiin. 

– Tällä hetkellä monimuotoisuus on vahvasti meillä esillä, ja haluamme esimerkiksi lähteä rekrytoimaan mimmikoodareita. Lisäksi samalla, kun kehitämme hakijakokemustamme, rakennamme myös entistä sujuvampia projektikohtaisia rekryprosesseja alihankinnan kautta tulevien tekijöidemme kanssa.  

Keskusteluista uutta näkökulmaa ja inspiraatiota  

IMAGO-valmennuksista Puhakainen nostaa myös merkittävänä esille muiden osallistujien kanssa käydyt ryhmäkeskustelut, jotka tarjosivat vertaistukea. Niistä hän kokee saaneensa paljon. 

– Koen inspiroituvani ihmisistä. Siksi oli erittäin tärkeää päästä keskustelemaan muiden tämän teeman parissa työskentelevien kanssa ja tulla niin sanotusti oman kuplan ulkopuolelle. Muilta aloilta sai laajasti näkökulmaa ammennettua, Puhakainen kertoo. 

Hän kokee saaneensa IMAGO-valmennuksista ymmärrystä siitä, että muillakin aloilla kamppaillaan samojen haasteiden, kuten osaajapulan, kanssa. Esimerkiksi pelialalla keskeinen työnantajamielikuvaan liittyvä haaste on senior- ja lead-tason osaajien löytäminen, sillä peliyritykset kilpailevat samoista osaajista.  

–  Myönteistä taas meillä on, että ala itsessään on houkutteleva, moderni ja nuori. Tällä alalla voi rakentaa itsenäistä ja omanlaistaan yrityskulttuuria ja työnantajakuvaa, johon työntekijät voivat itse vaikuttaa paljon, Puhakainen toteaa. 

Puhakainen nostaa IMAGO-valmennuksista esiin myös laadukkaan pedagogisen kokonaisuuden sekä innostavat valmentajat.  

– Ajankäytöllisesti valmennus toimi erinomaisesti ja kokonaisuus oli hyvä – valmentajat, workshopit sekä tieto, mitä sai ja pystyi jalostamaan omaan tekemiseen, Puhakainen jatkaa.  

Aito työnantajamielikuva ja yrityskulttuuri kumpuavat työyhteisön arjesta 

Puhakainen näkee, että työnantajamielikuvan vahvistaminen ja työyhteisöstä kertominen on nykyaikaa, ja tähän jokaisen yrityksen ja organisaation tulisi panostaa.  

– Esimerkiksi meille on tärkeää, että meistä välittyy työntekijöidemme näköinen mielikuva vaikkapa verkkosivuillamme ja hakuprosessin aikana. Toisin sanoen aitous siitä, millaista meillä Nitro Gamesillä on työskennellä, Puhakainen sanoo. 

Entä mitä Puhakainen haluaa sanoa yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat aikeissa lähteä kehittämään houkuttelevampaa työnantajamielikuvaa? 

– Kannustan verkostoitumaan rohkeasti työnantajamielikuvaan liittyvissä teemoissa. Aina kannattaa esimerkiksi hakea tukea ja kouluttautua sekä verkostoitua, sparrailla ja keskustella eri alojen asiantuntijoiden kanssa. On todella tärkeää laajentaa omaa näkemystä ja saada siitä sytykettä. 

– Myös strategian rakentaminen työnantajamielikuvan kehittämiseen on olennaista arjen onnistumisen ja toimenpiteiden seurannan kannalta. Keskustelkaa avoimesti omien työntekijöiden kanssa ja ammentakaa sieltä omasta yrityskulttuurista, arvoista ja visiosta, Puhakainen rohkaisee. 

Ilmoittaudu nyt mukaan tämän vuoden ryhmiin! 

IMAGO-valmennukset ovat suunnattuja 2–250 työntekijää työllistäville yrityksille sekä kaiken kokoisille julkisen sektorin organisaatioille – johdolle, HR:lle, viestinnän asiantuntijoille ja muille avainhenkilöille. Kolmessa valmennusiltapäivässä ja yhdessä vertaissparrauksessa pureudutaan  

  • sisältä vahvan työnantajamielikuvan ja monimuotoisen yrityskulttuurin perusteisiin,  
  • veto- ja pitovoimaisen työnantajakuvan rakentumiseen osaajamarkkinoinnin keinoin sekä  
  • onnistuneen rekrytointi- ja perehdyttämisprosessin kulmakiviin.

IMAGO on valtakunnallinen hanke, jota koordinoi Pirkanmaan TE-toimisto. IMAGO on osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa ja saa rahoituksensa Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoimasta kansainvälisyysmäärärahasta.

Päivitetty: 07.03.2024