Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Palkkatuki yrityksille ja Rekrykoulutukset työllisyysmäärärahojen painotuksina 22.4. alkaen

 

22.4. alkaen palkkatukea myönnetään yrityksiin kaikilla myöntöperusteilla myös määräaikaisiin työsuhteisiin. Kaikille muille työnantajasektoreille palkkatukea myönnetään vain toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, lukuun ottamatta virkasuhteita. Lisäksi palkkatukea voidaan myöntää oppisopimuskoulutukseen. Muutos ei koske 55-vuotta täyttäneiden työllistämistukea ja velvoitetyötä.
 
Määräraha on edellisvuotta selkeästi pienempi
 
Hämeessä on vuonna 2024 TEMin myöntämiä työllisyyspalvelujen hankintamäärärahaa käytössä 17,4 M€, mikä on huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna. Tähän kuuluvat esimerkiksi asiantuntija-arvioinnit, kokeilut, valmennukset, työvoimakoulutus, palkkatuki, starttiraha, työllisyyspoliittiset hankkeet, korvaukset ja pilotit.
 
Määrärahojen vähennys johtuu pitkälti TE25-uudistuksesta. Vuodelle 2024 myönnettyjä määrärahoja sidotaan aikaisemmasta poiketen vain vuoteen 2024 kohdentuviin palveluihin. Vuoden 2025 alusta työvoimapalvelut siirtyvät kuntapohjaisten työvoimaviranomaisten vastuulle, joten vuoteen 2025 ulottuvia palveluja sidotaan TEMin erikseen määrittämästä vuoden 2025 laskennallisesta määrärahasta. Hämeen ELY-keskuksessa on tehty määrärahoille vuoden 2024 ensimmäinen käyttösuunnitelma. Suunnitelmassa määrärahat on jaettu sekä eri palveluille että TE-toimistolle, Hämeenlinnan kuntakokeilulle, Lahden kuntakokeilulle ja ELY-keskukselle.
 
Painotus Rekrykoulutuksiin ja palkkatukeen
 
Vaikuttavuusnäkökulman perusteella ensisijaisia palveluja, joihin määrärahojen tulisi riittää, ovat Rekrykoulutukset sekä yksityissektorin palkkatuet. Koska palkkatukivarat ovat vähentyneet edellisvuodesta suhteellisesti eniten, niitä kohdennetaan ensisijassa yrityksien työllistämisiin.
 
Huomio palvelujen käyttöön
 
Määrärahan käytön seurantaa tehostetaan. Mikäli yksittäinen palvelu ei toteudu alkuperäisen suunnitelman suuruisena ja kuluta kokonaan siihen sidottua määrärahaa, määräraha vapautetaan välittömästi, jotta se voidaan kohdentaa uudelleen.  

Lisätietoja
 
palvelupäällikkö Maija Hiltunen
maija.hiltunen@te-toimisto.fi
p. 0295 041 989
 
Hämeen ELY-keskus, yksikön päällikkö
Kari Sartamo
kari.sartamo@ely-keskus.fi
p. 0295 025 098

 

Päivitetty: 19.04.2024