Webropol-ilmoittautuminen Hämeen TE-toimiston tapahtumiin

Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU)2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1 Rekisterinpitäjä

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
PL 85, 15140 Lahti
kirjaamo.hame@te-toimisto.fi
Henkilöasiakkaan TE-puhelinpalvelu puh. 0295 025 500

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
Mia Leinonen
PL85, 15140 Lahti
mia.leinonen@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

TE-toimiston tapahtumat

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimeä ja yhteystietoja käytetään tilaisuuden järjestämisen avuksi ja tiedottamiseen tilaisuudesta ja työmahdollisuuksista. Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

5 Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautuminen tapahtumiin. Tapahtumakohtaisesti seuraavia tietoja: vastaajan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä tapahtumasta riippuen lisätietoja (kuljetusten pysäkkitiedot, ruokailutiedot jne.).

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmä URA. Ilmoittautumislinkki on myös julkisesti esillä mm.TE-palveluiden verkkosivuilla.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyn tiedot ovat Hämeen TE-toimiston sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virasto käsittelee henkilötietoja voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kyselypalvelun tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Webropol -palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

13 Julkisuus

Tiedot eivät ole julkisia.

 

 

 

 

Päivitetty: 19.06.2024