Tämän selosteen tarkoituksena on informoida henkilötietojen käsittelystä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU)2016/679 mukaisesti. Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1 Rekisterinpitäjä

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
PL 85, 15140 Lahti
kirjaamo.hame@te-toimisto.fi
Henkilöasiakkaan TE-puhelinpalvelu puh. 0295 025 500

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

​​​Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
Mirko Miettinen
PL85, 15140 Lahti
mirko.miettinen@te-toimisto.fi

3 Rekisterin nimi

TE-live Häme ennakkokysely 23082023

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TE-live Häme kerää asiakkaistaan yhteystietoja Webropol-rekisteriin. Tietoja käytetään yhteydenotto- ja palautekyselytarkoituksiin. Tiedot kerätään Webropol-kyselyn kautta. Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Säännöllinen rekisterin tyhjennys tapahtuu kalenterivuoden lopussa.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, mm. yksilöivät henkilötiedot: Nimi, yhteystiedot (puhelin, sähköposti), yritys. Lisäksi käsitellään asiakkaan antamia muita palveluprosessin kannalta olennaisia tietoja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään Webropol-ilmoittautumisen yhteydessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta TE-toimiston ulkopuolelle. TE-live Häme -tiimillä ja TE-toimiston Webropolin pääkäyttäjillä on oikeus nähdä tiedot.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua.

Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

12 Evästeiden käyttö

Vastaaja itse päättää selaimensa asetusten avulla, miten hänen tietokoneensa käsittelee evästeitä. Selaimen ohjesivuilta saa lisätietoja siitä, miten voi estää tai poistaa evästeitä. Webropol käyttää sekä ensimmäisen että kolmannen osapuolen evästeitä eri tarkoituksiin. Osa tietokoneelle tallennettavista evästeistä poistetaan, kun poistuu verkkosivustolta (istuntoevästeet), kun taas toiset säilyvät tietokoneella jopa kaksi vuotta, jotta sivusto pystyisi tunnistamaan kävijän uudelleen tämän palatessa sivustolle (pysyvät evästeet). Webropol ei tallenna tietoja kävijän IP-osoitteesta, joten vastaajaa koskevia tietoja ei voida koskaan yhdistää tämän henkilöllisyyteen.

13 Julkisuus

​​​​​
Tiedot eivät ole julkisia.

Päivitetty: 08.09.2023