Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Henkilöasiakkaat ovat tyytyväisiä TE-toimistosta saamaansa palveluunPohjois-Pohjanmaan TE-toimiston henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Asiakkaat antoivat TE-toimistosta saamalleen palvelulle kokonaisarvosanan 4,2, kun tyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1–5.

– On hienoa kuulla, että asiakastyytyväisyytemme on korkealla tasolla ja noussut jopa hieman edellisvuodesta. Hyvän asiakaskokemuksen tavoitteleminen on meille tärkeää, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Pirjo Juntunen korostaa.

Henkilöasiakkaat ovat varsin tyytyväisiä asioiden käsittelynopeuteen sekä saamaansa henkilökohtaiseen neuvontaan ja asiakaspalveluun. Lähes 80 prosenttia asiakkaista koki TE-toimistosta saamansa palvelun ystävällisenä ja 79 prosenttia oli täysin tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että heidän asiansa käsiteltiin nopeasti. Asiakkaiden antama arvosana käsittelynopeudesta oli 4,2, kun kaikkien Suomen TE-toimistojen vastaava keskiarvio oli 4,1.

Kehittämispalautetta asiakkaat puolestaan antoivat eniten verkkopalveluista, erityisesti niiden käytettävyyteen sekä tiedon löydettävyyteen liittyen.

Yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä laski rekrytointiongelmat

Yritysasiakkaiden tyytyväisyys oli keskiarvoisesti 3,5 (asteikolla 1-5). Yritysten- ja työnantaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä laski yritysten kokemat rekrytointiongelmat. Noin puolet yritysasiakkaista koki, ettei saa riittävästi päteviä hakijoita avoimiin työpaikkoihin. Yritysasiakkaista 71 prosenttia suosittelisi TE-toimiston palveluja samassa tilanteessa oleville.

Asiakkaiden tyytyväisyyttä TE-toimiston palveluihin seurataan vuosittain toteutettavalla palvelutyytyväisyyskyselyllä.  TE-toimiston asiakaspalvelutyytyväisyyskyselyn toteuttaa TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Kyselyyn vastasi 1058 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston henkilöasiakasta sekä 38 työnantaja-asiakasta.

te-updated 04.06.2024