Saamenkielinen aineisto

Tyomarkkinatori.fi –siiddut leat ollašuhtton suomagillii, ruoŧagillii ja eaŋgalsgillii.
Tyomarkkinatori.fi -šiijđoh láá olášuttum suomâkielân, ruotâkielân já eŋgâlâškielân.
Tyomarkkinatori.fi –seiddõs lij čõõđtum lääʹddǩiõlle, ruõššǩiõʹlle da eŋŋlõsǩiõʹlle.
Tyomarkkinatori -sivusto on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Työmarkkinatori saameksi (tyomarkkinatori.fi)

BE-doaimmahaga sámegielat áššiiddikšunrávvagat:
TE-toimâttuv sämikielâliih ášástâllâmravvuuh:
TE-konttâr sääʹmǩiõllsaž äʹššeemvuäʹppõõzz liâ:
TE-toimiston saamenkieliset asiointiohjeet:

Asioi meillä (toimistot.te-palvelut.fi)

Muualla verkossa

Kela:n verkkosivujen saamenkielinen osio (kela.fi)

Päivitetty: 06.07.2023