Aktuellt

« Tillbaka

Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja valmistellaan Etelä-Savossa

Etelä-Savossa valmistellaan parhaillaan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja. Vuoden 2021 alusta maakunnassa käynnistyisi kaksi kokeilua: Mikkelin seudun kuntakokeilu ja Savonlinnan kuntakokeilu. Kokeilujen on tarkoitus alkaa 1.1.2021 ja päättyä 30.6.2023. Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluilla on tavoitteena saada tietoa siitä, parantaako kuntapohjainen palvelujen järjestäminen työllisyyden edistämisen vaikuttavuutta ja työllisyysastetta.

Osan TE-palveluista tuottaisivat kuntakokeilut alueillaan

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun lakiesitysten mukaan (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) eräitä valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtäviä siirrettäisiin kokeilun ajaksi kuntien tehtäväksi tiettyjen asiakasryhmien osalta. Niiden henkilöasiakkaiden palvelusta, jotka eivät kuulu kuntakokeilun kohderyhmään sekä koko maakunnan työnantaja- ja yrityspalvelusta vastaisi edelleen Etelä-Savon TE-toimisto.

Kuntakokeilut toteutuisivat Mikkelin seudulla ja Savonlinnassa

Mikkelin seudun kuntakokeilu ja Savonlinnan kuntakokeilu olivat ensi vaiheen haussa keväällä 2020 kokeilualueiksi hyväksyttyjen joukossa. Mikkelin seudun kuntakokeilun kunnat olivat tuolloin: Mikkeli, Juva, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala, Hirvensalmi. Täydennyshaussa syksyllä 2020 Mikkelin seudun kokeilualueeseen tuli mukaan Pertunmaa. Savonlinnan kuntakokeilun muodostaa Savonlinnan kaupunki. Kuntakokeiluja ei käynnisty Pieksämäen, Rantasalmen eikä Sulkavan kuntien alueilla. Näiden kolmen kunnan kaikista te-palveluista vastaa Etelä-Savon TE-toimisto.

Kuntakokeilujen asiakkaiksi siirrettäisiin yli 5000 TE-toimiston henkilöasiakasta

Lakiesitysten mukaan TE-toimisto siirtää kokeilualueen kunnan asiakkaiksi työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kyseisessä kunnassa ja jotka eivät täytä työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n 1 momentissa tai 6 §:n 1 momentissa säädettyjä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä; tai ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä. Kokeilun ajan tähän kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden kotikunta vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta heille. Tämän hetken arvion mukaan Mikkelin seudun kuntakokeilun asiakasmäärä on noin 3500 henkilöä, Savonlinnan 1 700 henkilöä.

TE-toimistosta siirtyisi henkilöstöä töihin kuntakokeiluihin

Lakiesitysten mukaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilualueille siirtyisi työskentelemään Etelä-Savon TE-toimiston asiantuntijoita. Asiantuntijoiden virkasuhteet pysyvät Etelä-Savon TE-toimistoon ja työnjohto tulee kuntakokeilusta. Siirtyvän henkilöstön määrä kokeilujen alkaessa olisi Mikkelin seudulla noin 16 htv:tä ja Savonlinnassa noin kahdeksan. Myös kunnista tulee asiantuntijoita työskentelemään kuntakokeiluihin.

Kokeilualuille siirrettäisiin henkilöasiakkaiden palveluja

Kokeilualueille on tarkoitus siirtää kokeilun ajaksi työllisyyttä edistävien henkilöasiakkaan palvelujen neuvonta, ohjaus- ja palvelutehtävät ja eräiden harkinnanvaraisten etuuksien myöntämistä koskevat tehtävät. Lisäksi kokeilualueilla olisi mahdollisuus ottaa vastaan työnantajien ilmoituksia avoimista työpaikoista ja esitellä työantajille sopivia työnhakijoita kokeilualueelta. Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus tarjoaisi edelleen kokeilualueen asiakkaaksi siirtyville neuvontaa ja puhelinpalvelua siirtyviä palveluja koskien. Kokeilu ei lisäisi työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen asiakasmääriä.

Kokeilun tavoitteiden toteutumista seurattaisiin tiiviisti kokeilun aikana alueilla ja valtakunnallisesti. Kokeilun vaikutuksia arvioitaisiin kokeilun jälkeen valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshankkeena.

Kokeilu liittyy hallitusohjelman tavoitteisiin työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin ja kuntien roolin vahvistamiseksi työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Lakiesityksen arvioidaan olevan eduskunnan käsittelyssä joulukuussa 2020.

Lisätietoja johtaja Hanna Makkula, Etelä-Savon TE-toimisto


E-
tjänster