Etelä-Savon TE-toimiston TE-liven Webropol-tiedottaminen

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050

Rekisterinpitäjä

Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)
PL 74, 50101 Mikkeli
kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi

Rekisterin nimi

Etelä-Savon TE-toimiston Webropol-tiedottaminen (TE-liven lähetykset)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

TE-liven lähetyksistä tiedottaminen.

TE-liven lähetyksistä tiedotetaan koko Etelä-Savon alueen asiakkaita. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ainoastaan sähköpostiosoitteita.

Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään asian vaatiman käsittelyn ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietojärjestelmässä (URA) oleva asiakkaan antama sähköpostiosoite.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoa ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Virastot käsittelevät tietoja kulloinkin voimassa olevien lakien mukaisesti.

Virastot käsittelevät tietoja voimassa olevien lakien mukaisesti. TE-toimistot ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan sähköpostitietoon ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on Virtu-tunnistautumisen kautta käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään Webropol-palveluntuottajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sekä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.

Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu.

TE-palvelujen henkilöasiakas voi tarkistaa tietonsa työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisteristä Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä allekirjoitetulla lomakkeella Etelä-Savon TE-toimistolle.

Virheellisen henkilötiedon oikaisu ja henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua. Kirjallisen henkilötiedon korjauspyynnön voi tehdä Etelä-Savon TE-toimistoon.

Valitukset ja kantelut tietojen käsittelystä osoitetaan tietosuojavaltuutetulle.

Uppdaterad: 18.08.2023