Arbets- och näringsbyråerna som arbetsgivare

Arbets- och näringsbyrån, dvs. AN-byrån, är en statlig myndighet som ordnar och producerar arbets- och näringstjänster. Vi betjänar arbetssökande, arbetsgivare och företagare på ett mångsidigt sätt genom att stödja snabb sysselsättning av arbetssökande, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och trygga företagens verksamhetsförutsättningar.

Det finns 15 regionala arbets- och näringsbyråer i Finland, där sammanlagt cirka 3000 yrkesutbildade personer inom branschen arbetar. Vi samarbetar också brett med regionala och riksomfattande aktörer och samarbetspartner.

Arbets- och näringsbyrån för arbetssökande

Vi hjälper arbetssökande genom att söka och erbjuda arbetsplatser samt ger råd och träning i anslutning till jobbsökning. Vi erbjuder information om utbildningsalternativ, utbildnings- och yrkesområden samt finansiering av studier.

Arbetssökande har också möjlighet till konfidentiella handledningssamtal med våra psykologer, som hjälper i frågor som gäller yrkesval och karriärplanering. Dessutom erbjuder vi karriärträning där arbetssökande kan precisera sina yrkesvals- och karriäralternativ.

Utöver att tillhandahålla tjänster undersöker vi de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån för våra arbetssökande kunder och ger arbetskraftspolitiska utlåtanden till dem som betalar förmånen.

Arbets- och näringsbyrån för arbetsgivare och företagare

Vi känner näringslivet, arbetsmarknaden och de arbetssökande. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för arbetsgivare och stöder även i rekryteringsfrågor: i sökandet och utbildningen av ny personal, i lönekostnadsfrågor samt vid personalrelaterade nedskärningar och förändringar. Dessutom hjälper vi till att hitta lämplig arbetskraft även runt om i Europa.

Vi stöder och ger företagarna råd i startskedet. Nya företagare får utbildning och information om företagande av oss. Vi hjälper också i ärenden som gäller utkomst, såsom ansökan om startpeng och utkomstskydd för arbetslösa. Vi fungerar som en del av det regionala nätverket för företagstjänster, så företagarna har via oss tillgång till hela fältets omfattande kompetens i företagarfrågor.

Kom med i vårt arbetsgäng

Vi söker ständigt nya aktörer till vårt gäng. Hos oss arbetar experter på sysselsättning med mångsidiga uppgifter inom arbetsförmedling och företagstjänster. Våra uppgifter är samhälleligt betydelsefulla eftersom de ger dig möjlighet att påverka främjandet av sysselsättningen i din region inom många delområden. Dessutom har våra kontor mångsidiga chefs-, lednings- och specialuppgifter inom till exempel kommunikations-, psykolog- och juridiska tjänster. Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser och ansök enligt instruktionerna i ansökningsanvisningarna. Vi kontaktar dig under rekryteringsprocessen.

Hur rekryteringen framskrider

I ansökningsskedet ber vi dig fylla i din arbetshistoria och utbildning på vår ansökningswebbplats. I de flesta av våra rekryteringar tar vi inte emot separata bilagor som arbetsintyg, CV eller ansökningsbrev. Låt din entusiasm och motivation förmedlas i ansökningsbrevet. Om du vill kan du ännu uppdatera din ansökan under ansökningstiden.

Efter att ansökningstiden gått ut kontaktar vi de personer som kallas till intervju. Våra intervjuer är traditionellt individuella intervjuer eller gruppintervjuer, eller kombinationer av dessa som en process i två steg. Vår intervju genomförs ansikte mot ansikte eller via videoförbindelse till exempel via Microsoft Teams. Under intervjun vill vi också berätta mer om uppgiften och arbetet hos oss.

Efter intervjun kontaktar vi de intervjuade och förhoppningsvis kan vi för dig berätta den glada nyheten att du fått jobbet. I detta skede kommer vi också överens om detaljerna och de praktiska frågorna kring inledandet av arbetet. Inom staten ingås inget skriftligt arbetsavtal med dem som valts till tjänsteförhållanden, utan ett utnämningsbeslut fattas om utnämningen till tjänsten. Du kommer i sinom tid att få utnämningsbeslutet per e-post eller brev enligt ditt val.

Läs mer

Tips för jobbsökning (tyomarkkinatori.fi)

 

Uppdaterad: 10.08.2022