Media

Om oss

Arbets- och näringstjänsterna (AN-tjänsterna) erbjuder avgiftsfria tjänster för arbetssökande som bor i Finland eller vill arbeta i Finland.

Arbets- och näringstjänster produceras av arbets- och näringsbyråerna och servicecentren för arbetskraft. Viktiga samarbetspartner för oss är bland annat

  • företag
  • regionala företagstjänster
  • läroanstalter
  • kommuner
  • aktörer inom den tredje sektorn.

Logotyp och visuell profil

Arbets- och näringstjänsternas materialbank: 

I materialbanken finns det bl.a. olika versioner av logotyperna, grafiska anvisningar samt olika slag av modellbotten för förverkligandet av den visuella profilen samt för att användas i kommunikationssyfte.

Innan ibruktagandet av logotyperna lönar det sig att bekanta sig med de grafiska anvisningarna som finns i materialbanken ifall de inte är bekanta sedan tidigare.

I frågor som gäller förverkligandet och tillämpandet av den visuella profilen kan du vända dig till viestintapalvelut.keha@ely-keskus.fi.

Så här syns vi på de sociala medierna