Aktuellt

null Työllisyyden kuntakokeilut muuttavat asiakkaiden palveluja

Kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Ensimmäisenä toimenpiteenä käynnistetään työllisyyden edistämisen kuntakokeilut (kuntakokeilut), joissa kunnat vastaavat osin alueensa työ- ja elinkeinopalveluiden (TE-palvelut) tarjoamisesta. Kuntakokeiluissa ajalla 1.3.2021 – 30.6.2023 haetaan vaikuttavuutta työllisyyteen sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja.

TE-palvelut ovat kaikkien asiakkaiden käytössä joko kuntakokeiluissa tai TE-palveluissa

Kuntakokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta. - Kaikki muut työnhakija-asiakkaat jatkavat asiakkuuttaan TE-toimistossa ja TE-toimisto tarjoaa edelleen työnantaja- ja yrityspalvelut koko Etelä-Savon alueella. Palvelujen tehokkaan tarjoamisen lisäksi Etelä-Savon TE-toimisto kehittää omaa toimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi, korostaa johtaja Hanna Makkula Etelä-Savon TE-toimistosta.

Kokeilun toiminta käytännössä

Etelä- Savossa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa ovat mukana Mikkelin seudun kokeilun 7 kuntaa Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala, sekä Savonlinnan kaupungin kokeilu. Valtakunnallisesti kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa.

Etelä-Savon TE-toimistosta siirtyy 16,5 henkilötyövuotta Mikkelin seudun kokeiluun ja 8 henkilöä Savonlinnan kokeiluun. Kunnat panostavat myös omalta osaltaan mm. siirtämällä omaa henkilöstöään kokeiluihin, joista kunnilla on siis operatiivinen ja työnjohdollinen vastuu.

Asiakkaiden palveluihin eli koulutukseen, palkkatukiin, starttirahoihin ym. varat tulevat valtiolta työllisyyspoliittisista määrärahoista. Kuntakokeilut noudattavat toiminnassaan samaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta kuin TE-toimistot ovat tähänkin asti tehneet.  - Etelä-Savon ELY-keskuksella säilyy kokonaisvaltainen vastuu alueen työllisyys- ja työttömyyspolitiikan kokonaisvaikuttavuudesta, vaikka kunnat toimivatkin täysin itsenäisesti kokeiluissa, toteaa johtaja Juha Pulliainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Lisäksi ELY-keskus vastaa kaikista ulkopuolisten palvelujen hankinnasta esimerkiksi erilaisiin koulutuksiin ja valmennuksiin sekä TE-toimiston että molempien kuntakokeilujen tarpeisiin.

TE-palvelut tarjotaan kaikille

Työllisyyden kuntakokeilut kattavat siis merkittävän osan maakuntaa. Niiden ulkopuolelle jäävät Pieksämäen kaupunki sekä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat. Näistä kunnista tuleville TE-palvelujen asiakkaille Etelä-Savon TE-toimisto tarjoaa ELY-keskuksen tukemana palvelujensa täyden kirjon. - On hyvä huomata, että palvelujen pitäisi olla mahdollisimman tasavertaisia ja yhdenmukaisia kaikille asiakkaille riippumatta siitä, asuvatko he kokeilun alueella vai sen ulkopuolella, toteaa Hanna Makkula. – Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus aikovat pitää tästä omalta osaltaan huolen mahdollisimman hyvin koko kokeilukauden ajan, painottaa Juha Pulliainen.

Lisätietoja verkkosivuilla:

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, puh. 0295 024 162, Etelä-Savon ELY-keskus,
Johtaja Hanna Makkula, puh. 0295 044 004 Etelä-Savon TE-toimisto