Ajankohtaiset

<< Takaisin

null Maahanmuuttaja -hankkeesta työllistytään hyvin

Alueen yritykset ovat palkanneet maahanmuuttajia todella hyvin, maahanmuuttaja -hankkeen asiakkaiden työllistymisprosentti on korkea, 65 %. Pohjois-Savossa on siirrytty sanoista tekoihin ja pureuduttu maahanmuuttajien työllistymisen haasteiden ytimeen. Setlementti Puijolan monikulttuurikeskus Kompassi toimii menestyksekkäästi maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä. Työlinkki -hanke on etsinyt työpaikkoja suoraan yrityksistä Suomessa pidempään asuneille maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille. Ilman työllistäviä yrityksiä ei ole työpaikkoja, toteaa työvalmentaja Helena Räisänen Työlinkki -hankkeesta.

Välillä polku työelämään ja asiakkaalle itselleen osuvaan työtehtävään vaatii tukea esim. työkokeilun, palkkatuen tai opiskelun muodossa. Mikä tätä kaikkea sitten yhdistää? Yhteistyö ja kumppanuus! Helena Räisänen kertoo, että työllistymisen edistämiseksi tarvitaan myös koko joukko yhteistyökumppaneita. Työllistäminen on yhteistyötä ja toimii parhaiten silloin, kun saavutetaan tuloksia, joita kaikki kumppanit pitävät tavoiteltavina ja arvokkaina.

Sujuva yhteistyö TE- toimiston kanssa on ratkaiseva, kun puhutaan esimerkiksi hankkeeseen ohjauksesta, työkokeilusta ja palkkatuesta. Vuoropuhelua oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa tehdään silloin, kun tarvitaan työnhakijan ammatillisten tietojen päivittämistä tai uuden tutkinnon suorittamista. Asiantuntija Merja Hyytiäinen Pohjois-Savon TE-toimistosta nostaa esille työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettujen hankkeiden tavoitteen eli asiakkaiden työllistymisen avoimille työmarkkinoille ja tässä työssä hanke ja TE-toimisto ovat onnistuneet hyvin.

Betonimestarit Oy on työllistänyt Työlinkki -hankkeen kautta työntekijän rakennusinsinöörin tehtäviin yrityksen tulevaa Sambian projektia varten. Olimme todella iloisesti yllättyneitä Työlinkin, Helena Räisäsen toiminnassa löytää maahanmuuttajille työpaikkoja.

Helena oli meihin yhteydessä ja etsi henkilön, joka voisi sopia Betonimestareilla avoinna olevaan tehtävään. Valittu henkilö on osoittanut kiitettävää ammattitaitoa työssään ja yhtiön henkilökunnalle mahdollisuuden harjoitella englanninkieltä. Tämän kaltainen, yrityksissä tapahtuva työvoiman esittely, on paras tapa löytää osaavalla vierasperäiselle työvoimalle työpaikka, jolloin he pääsevät osaksi yhteiskuntaa, kertoo Sirkku Saarelainen Betonimestarit Oy:sta.

FAKTAT:
Työlinkki toimii TE-toimiston työllisyyspoliittisella avustuksella Puijolan Kompassilla

  • kohderyhmä on maahanmuuttajataustaiset työttömät työnhakijat
  • toiminut vuodesta 2016 alkaen
  • asiakkaita tähän mennessä 106
  • työllistymisprosentti palkkatyöhön 65.
  • työllistyneet tuotannon tehtävistä aina kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin
  • Yritysyhteistyötä tehdään 90:nen yrityksen kanssa

Lisätietoja:
Työvalmentaja Helena Räisänen p. 044 787 2863, helena.raisanen@puijola.net
Asiantuntija Merja Hyytiäinen, p. 0295 043 562, merja.hyytiainen@te-toimisto.fi
Hallintojohtaja Sirkku Saarelainen, Betonimestarit Oy, sirkku.saarelainen@betonimestarit.fi