Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa hoidetaan siinä TE-toimistossa, jonka alueella vapaalle jäävän työpaikka sijaitsee.

Vuorotteluvapaa (tyomarkkinatori.fi)

Vuorotteluvapaa ja asiakirjat

Vuorottelusopimus ja liitteet (kopio sijaisen työsopimuksesta/nimittämiskirjasta ja todistus palkattomista poissaoloista 13 kk ajalta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista) toimitetaan:

  • sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi
  • postitse osoitteeseen Pohjois-Savon TE-toimisto, PL 2000, 70101 Kuopio
  • tai turvaviestipalvelun kautta:

Turvaviesti

Lausunnot

TE-toimisto antaa vuorottelijan lausunnon vuorottelukorvauksen maksajalle (Kela tai työttömyyskassa), kun kaikki liitteet vuorotteluvapaasopimukseen liittyen on toimitettu TE-toimistolle ja TE-toimisto on tarkistanut sijaisen kelvollisuuden.

Yhteystiedot

Tiedustelut vuorotteluvapaasta voit lähettää osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi, otsikolla Vuorotteluvapaa.

Uppdaterad: 18.08.2023