Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden kuntakokeilut banneri

Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi. Alueelliset kokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Kaikki kuntakokeilut päättyvät 31.12.2024.

Kuntakokeilun käynnistymisen jälkeen osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon. Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa. 

Kuntakokeilun aikana työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta. Työnantajien kannattaa kuitenkin huomioida kuntakokeilun vaikutukset asiointiin mm. palkkatuen hakemisen osalta. 

Työllisyyskokeilussa mukana olevat alueet ja kunnat (tem.fi)

 

Sinun ei tarvitse itse selvittää, oletko kuntakokeilun asiakas 

 

  • Jos asiakkuutesi siirtyy TE-toimistosta kuntakokeiluun, saat siitä tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta ja sinuun otetaan yhteyttä alueesi kuntakokeilusta.TE-toimisto voi myös antaa tiedon henkilökohtaisesti.
  • Mikäli asiakkuutesi säilyy TE-toimistossa, tästä ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia. 
  • Ilmoittaudu työnhakijaksi aina TE-palvelujen Oma asioinnin kautta, kuuluit sitten kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakkaaksi. 
  • Kun ilmoittaudut työnhakijaksi kokeilun aikana, saat vastaanottoilmoituksessa tiedon siitä, minne asiakkuutesi kuuluu.  

Olenko kuntakokeilun asiakas?

Ketkä ovat kuntakokeilun asiakkaita  

Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistymistä edistävässä palvelussa ja kuulut johonkin seuraavista ryhmistä: 

  • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vaan saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
  • äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi
  • olet alle 30-vuotias

Mitä kuntakokeilulla tavoitellaan? 

Kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa on tarkoitus kehittää palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.   

Lisätietoa työllisyyden kuntakokeiluista

 

Päivitetty: 06.07.2023