Taidon Polku

Uudenmaan TE-toimiston hankkeet

Lomakkeet

Jatkosuunnitelmalomake

Hanketoimija on velvollinen täyttämään lomakkeen, kun asiakas keskeyttää hankkeen ja palaa TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi tai kun hankkeen asiakkaalle suunnitellut toimenpiteet on tehty ja asiakas ei ole työllistynyt tai aloittamassa koulutusta tai löytänyt muuta ratkaisua tilanteeseensa kuin palata takaisin TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi.

TE-toimistossa jatkosuunnitelmalomaketta käytetään asiakkaan työllistymissuunnitelman täydentäjänä. Se lähetetään viimeistään kahden viikon sisällä asiakkaan lopetettua hankeessa. Lomakkeen kysymyksiin tulee vastata ja tehdä kuvaus asiakkaan tilanteesta. Työnhakijan omatoiminen työnhaku ei ole riittävä tieto lomakkeella. Jotta TE-toimisto voi hyödyntää lomakkeen tietoja asiakastyössään, kiinnitä huomiota sen asiasisältöön. Jatkosuunnitelmalomake toimitetaan osoitteeseen eija.lappalainen@te-toimisto.fi.

Jatkosuunnitelmalomake v. 2022 (word)

Jatkosuunnitelmalomake v. 2023 (word)

Hankkeen kuukausiseuranta

Jokainen hanke seuraa asiakkaiden tilannetta täyttämällä kuukausiseurannan. Seurantajaksot ovat 1.1.-31.3., 1.4.-30.6., 1.7.-30.9. ja 1.10.-31.12. Seuranta toimitetaan neljä kertaa vuodessa TE-toimistoon maksatushakemuksen liitteenä sekä erikseen sähköpostilla. Kuukausiseurantalomake toimitetaan viikon kuluttua seurantajakson päättymisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden viikon sisällä seurantajakson päättymisestä. Toimita kuukausiseurantalomake excel-tiedostona. Kuukausiseurantalomake toimitetaan osoitteeseen eija.lappalainen@te-toimisto.fi.

Hankkeen täytettävä kuukausiseurantalomake v. 2022 (excel)

Hankkeen täytettävä kuukausiseurantalomake v. 2023 (excel)

Asiakkaat kirjataan lomakkeelle aakkosjärjestyksessä.

Maksatus tarvitsee myös kuukaisuseurannan. Maksatukselle seuranta lähetetään maksatushakemuksen liitteenä maksatuksen aikataulujen mukaan.

Muut lomakkeet

Organisaatio voi halutessaan käyttää omaa ajopäiväkirjaa. Tämä on tarkoitettu niille organisaatioille, joilla tälläistä valmista lomaketta ei ole käytössä. Matkakustannusten korvauksia haettaessa ajopäiväkirja on maksatushakemuksen pakollinen liite. Tätä käytetään, jos organisaatiolla ei ole muuta vastaavaa lomaketta.

Matkaraportti/ajopäiväkirja vuodelle 2023 (excel)

Osa-aikaisen hanketyöntekijän työaikaa seurataan. Organisaatio voi hyödyntää omaa työajanseurantajärjestelmäänsä tai hyödyntää oheista työajanseurantalomaketta. Lomake toimitetaan maksatushakemuksen yhteydessä maksatukseen.

Osa-aikaisen hanketyöntekijän työajanseurantalomake (excel)

Suostumuslomake asiakkaan tietojen vaihtamiseen TE-toimiston kanssa

Suostumuslomake tietojen vaihtamisesta (word)

Hankkeiden lyhyet kuvaukset asiakasmarkkinointia varten Taidon Polku -sivustolle.

Sabloona hankkeen kuvauksesta Taidon Polku -sivustolle (word)

Palkkatukijakson päättymisen jälkeen täytettävä palautelomake

Palkkatuen jälkeinen palautelomake (word)

Työnhaun seurantalomake työnhakijalle

Työnhaun seurantalomake (word)

Päivitetty: 10.01.2023