Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

RekryKoulutus tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja työvoimapulaan

Toiminta-alueemme työmarkkinoiden kehitys on viime vuosina ollut erinomaisella tasolla, ja siitä johtuen työttömyysasteemme on pitkään ollut manner-Suomen alhaisin. Myönteinen kehitys asettaa meidät kuitenkin samalla monien haasteiden eteen; osaavan työvoiman saatavuus on yksi merkittävimmistä ratkaistavista kysymyksistä. Viimeisimmän Pk-yritysbarometrin mukaan yli puolet alueemme vastaajayrityksistä on sitä mieltä, että työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua jossain määrin, ja 17 % katsoo, että työvoiman saatavuus on merkittävä kasvun este.

Työvoimareserviä toki on, mutta työnhakijoiden osaamisprofiilit eivät välttämättä kohtaa avoinna olevien työtehtävien vaatimuksia. Koska osaamisvaatimukset ja erikoistumiset vaihtelevat toimialojen sisällä, kattavia ryhmämuotoisia koulutuksia ei pystytä kaikissa tilanteissa järjestämään. Tällöin ratkaisun haasteeseen voi tuoda RekryKoulutus.

Kustannustehokas RekryKoulutus taipuu monenlaisiin tarpeisiin

RekryKoulutus antaa mahdollisuuden räätälöityyn koulutuspakettiin, jossa huomioidaan sekä yrityksen näkökulmasta kriittiset osaamisalueet että koulutettavan aiemmin hankkima osaaminen. Tällä toimintamallilla pyritään tiiviisti ja kustannustehokkaasti mahdollistamaan koulutettavalle sellainen osaamisen taso, että itsenäinen työskentely on mahdollista. RekryKoulutus käsittää tietopuolista opiskelua sekä työssäoppimista työpaikalla. Näin yritys pääsee osallistumaan merkittävästi koulutuksen toteuttamiseen ja lopputulokseen yhdessä vastuukouluttajan kanssa. Käytännön järjestelyiden osalta yritys saa halutessaan apua ja tukea prosessin jokaisessa vaiheessa.  RekryKoulutus toteutetaan ns. yhteishankintana. Yrityksen maksuosuus on 30 % koulutuksen arvonverolisättömästä hinnasta.

Ketteryys on yksi avainsanoista RekryKoulutuksen suhteen. Prosessin käynnistäminen onnistuu pääsääntöisesti varsin lyhyellä varoitusajalla. Koulutuksen kesto on yhdestä yhdeksään kuukautta mediaanin asettuessa kahden-kolmen kuukauden paikkeille. Uutta työvoimaa on yrityksen käytössä siis kohtuullisen ajan kuluessa. Koulutettavien määrälle ei ole minimivaatimusta, joten myös yksittäinen henkilö voidaan kouluttaa RekryKoulutuksen avulla. Suurimmissa ryhmissä koulutettavia on ollut 20 henkilöä, eli ratkaisu on hyvin joustava.

RekryKoulutus soveltuu kaikille toimialoille ja meillä on kokemusta koulutuksen järjestämisestä hyvin erilaisiin tehtäviin. RekryKoulutus soveltuu niin ammatillisen koulutuspohjan omaavien kuin korkeasti koulutettujen henkilöiden kouluttamiseen. Pohjanmaan TE-toimiston alueella RekryKoulutuksella on päästy hyviin tuloksiin ja tämä on tavoitteena myös tulevaisuudessa. Tähtäimessä on, että kaikki koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät sopimusosapuolena olevaan yritykseen. Korkea tavoitetaso saa kaikki osapuolet sitoutumaan yhteiseen päämäärään.

Lue lisää TE-palveluiden valtakunnallisilta kotisivuilta

Ota yhteyttä: Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut puh. 0295 056 001 tai s-postilla yrityspalvelut.pohjanmaa@te-toimisto.fi

 

 

 

 

 

 

 


Oma
asiointi