Työllisyyden kuntakokeilut

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 31.12.2024.

Pohjanmaan TE-toimiston toiminta-alueen kunnista kaikki Keski-Pohjanmaan kunnat ovat mukana Kokkolan seudun kuntakokeilussa.

Kuntakokeilun käynnistyttyä osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi ja osa jää asiakkaiksi TE-toimistoon. Kun asiakas siirtyy kuntakokeiluun, hänen palveluistaan vastaa pääasiallisesti hänen kotikuntansa.

Kuntakokeilun aikana työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta.

Yleistietoa työllisyyden kuntakokeiluista

Sinun ei itse tarvitse selvittää, oletko kuntakokeilun asiakas. TE-palveluiden valtakunnallisilta verkkosivuilta löydät lisätietoa muun muassa siitä, miten asiakkaille tiedotetaan kunnan asiakkaaksi siirtymisestä.

Asiointiohjeet ja lisätiedot

Kokeilukunnat vastaavat asiointiohjeiden antamisesta omille asiakkailleen. Jos sinut siirretään kotikuntasi asiakkaaksi, saat sen jälkeen yhteydenoton kunnalta.

Asiointiohjeita, yhteystietoja ja tietoa kuntien tarjoamista palveluista löytyy jatkossa Kokkolan seudun kuntakokeilun sivuilta.

Päivitetty: 18.08.2023