Ajankohtaiset

<< Takaisin

Työvoimapulasta ei saa tulla kasvun estettä - RekryKoulutus tarjoaa ketterän ratkaisun moneen tilanteeseen

Palvelujohtaja Perttu Kellomäki, Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:

Työvoimapulasta ei saa tulla kasvun estettä - RekryKoulutus tarjoaa ketterän ratkaisun moneen tilanteeseen

Pohjanmaan alueen työmarkkinoiden kehitys on viime vuosina ollut erinomainen ja työllisyysasteemme onkin koko maan kärkikastia. Työllisyyden myönteinen kehitys asettaa meidät kuitenkin samalla monien haasteiden eteen; osaavan työvoiman saatavuus on yksi merkittävimmistä ratkaistavista kysymyksistä. Suomen väestönkasvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2035, suhdanteista riippumaton työttömyysprosentti on kasvanut 2,5 prosentista 7 prosenttiin eli kohtaanto-ongelma kasvaa.

Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä TE-toimiston kanssa on kehittämissä toimintoja osaajapulaan vastaamiseksi laajalla rintamalla.  Esimerkiksi Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland -työ linkittyy vahvasti myös TE-palveluihin. Yritysten kasvun myötä osaavan työvoiman tarve osaajista eri alojen käytännön ammattilaisiin on lähivuosina suurta, ja erityisesti työperäisen maahanmuuton ja kansainvälisten opiskelijoiden merkitys työmarkkinoilla korostuu.

RekryKoulutus antaa juuri sen osaamisen, mitä työtehtävässä tarvitaan

Ratkaisua työvoimapulaan haetaan mm. vaihtoehtoisista koulutusmalleista ja työvoimakoulutuksen ja jatkuvan oppimisen mallien yhteensovittamisesta. Työvoimareserviä meillä on, mutta työnhakijoiden osaaminen ei välttämättä vastaa avoinna olevien työtehtävien vaatimuksia. Koska osaamisvaatimukset ja erikoistumiset vaihtelevat toimialojen sisällä, kattavia ryhmämuotoisia koulutuksia ei pystytä kaikissa tilanteissa järjestämään. Tällöin ratkaisun voi tuoda yhteishankintana toteutettava RekryKoulutus. Yrityksen maksuosuus on 30 prosenttia koulutuksen arvonverolisättömästä hinnasta.

RekryKoulutus antaa mahdollisuuden räätälöityyn koulutuspakettiin, jossa huomioidaan sekä yrityksen näkökulmasta kriittiset osaamisalueet, että koulutettavan aiemmin hankkima osaaminen. Tällä toimintamallilla pyritään tiiviisti ja kustannustehokkaasti mahdollistamaan koulutettavalle sellainen osaamisen taso, että itsenäinen työskentely on mahdollista. RekryKoulutus sisältää tietopuolista opiskelua sekä työssäoppimista työpaikalla. Yritys pääsee osallistumaan merkittävästi koulutuksen läpivientiin ja lopputulokseen yhdessä vastuukouluttajan kanssa. Käytännön järjestelyissä yritys saa halutessaan apua ja tukea prosessin jokaisessa vaiheessa.

RekryKoulutus sopii yhtä hyvin useamman kuin yhdenkin osaajan kouluttamiseen

Ketteryys on yksi avainsanoista RekryKoulutuksen suhteen. Prosessin käynnistäminen onnistuu pääsääntöisesti varsin lyhyellä varoitusajalla, koska vastuukouluttajat on kilpailutettu valmiiksi. Koulutuksen kesto on yksi-viisi kuukautta. Uutta työvoimaa on yrityksen käytössä siis varsin kohtuullisen ajan kuluessa. Koulutettavien määrälle ei ole minimivaatimusta, joten myös yksittäinen henkilö voidaan kouluttaa RekryKoulutuksen avulla. Suurimmissa ryhmissä koulutettavia on ollut 20 henkilöä, eli ratkaisu on hyvin joustava.

- RekryKoulutus voi tulla kysymykseen myös silloin, jos alueellemme tulee uusi iso toimija, joka tarvitsee sellaista työvoimaa, jota meillä ei ole suoraan tarjolla, lisää Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari

RekryKoulutus soveltuu kaikille toimialoille. Pohjanmaan TE-toimistolla on kokemusta koulutuksen järjestämisestä hyvin erilaisiin tehtäviin. RekryKoulutus soveltuu myös niin ammatillisen kuin korkea-asteen koulutuksen omaavien henkilöiden kouluttamiseen. Pohjanmaan TE-toimiston alueella Rekrykoulutuksella on päästy hyviin tuloksiin, ja tähän pyrimme myös jatkossa. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät sopimusosapuolena olevaan yritykseen. Korkea tavoitetaso saa kaikki osapuolet sitoutumaan yhteiseen päämäärään.

Lisätietoja: Yrityspalvelut/Pohjanmaan TE-toimisto, p. 0295 056 001, s-posti: yrityspalvelut.pohjanmaa@te-toimisto.fi

 


Oma
asiointi