Hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut on mukana erilaisissa hankkeissa ja piloteissa Keski-Suomen alueella.

Pilotit | TYPO-hankkeet

Pilotit

Töihin rakennuksille - rakennusalan työvälityspilotti (päättynyt 2017)

Valtakunnallisiin työnvälityksen kärkihankkeisiin liittyvässä ostopalvelupilotissa TE-palvelut ja kolme yksityistä palveluntuottajaa tarjosivat rakennusalan työnhakijoille mahdollisuuden saada hyvin yksilöityä työnvälityspalvelua. Palvelua tuottivat Spring House Oy,  Nordic Henkilöstöpalvelut Oy ja Anakom Oy.

Vastavalmistuneille ja yli 50-vuotiaille rakennusalan työnhakijoille suunnatussa palvelupilotissa palveluntuottajille maksettiin peruspalkkio asiakkaan kartoittamisesta ja tulospalkkio työllistämisestä. Työllistymiseen liittyvä tulospalkkio oli sitä suurempi, mitä pidempikestoisesta työllistymisestä oli kysymys. Pilotti pääsi tuloksellisuudessa kärkijoukkoon valtakunnallisessa selvityksessä.

TEM:in raportti: Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimus.

TYPO-hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut rahoittaa vuonna 2018 yhteensä 14 työvoimapoliittista hanketta eli TYPO-hanketta. Rahoituksen suuruus on yhteensä 1 448 816 euroa. Osa hankkeista on edellisvuodelta jatkuvia ja osa uusia.

Hankkeet kattavat suurimman osan Keski-Suomen kunnista (ks. kartta).

Rahoitettavat hankkeet 2018:

Oma
asiointi