Hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut on mukana erilaisissa hankkeissa ja piloteissa Keski-Suomen alueella.

Pilotit | TYPO-hankkeet

Pilotit

Töihin rakennuksille - rakennusalan työvälityspilotti

Valtakunnallisiin työnvälityksen kärkihankkeisiin liittyvässä ostopalvelupilotissa TE-palvelut ja kolme yksityistä palveluntuottajaa tarjoavat rakennusalan työnhakijoille mahdollisuuden saada hyvin yksilöityä työnvälityspalvelua. Palvelua tuottavat Spring House Oy,  Nordic Henkilöstöpalvelut Oy ja Anakom Oy.

Pilotissa kartoitetaan asiakkaiden tärkeimmät osaamisalueet ja vahvuudet. Tämän perusteella palveluntuottajat pyrkivät löytämään asiakkaille sopivia työtehtäviä ja auttavat saamaan työpaikan. 

Pilotin kohderyhmänä ovat noin 3-6 kuukautta työttömänä olleet 

  1. rakentamiseen liittyvän tutkinnon noin vuoden sisällä suorittaneet alle 30-vuotiaat nuoret sekä
  2. yli 50-vuotiaat, vähintään viisi vuotta alalla työskennelleet työnhakijat.

Pilottiin osallistuminen on vapaaehtoista. Pilotin rahoittaa Työ- ja Elinkeinoministeriö.

Töihin rakennuksille -rakennusalan työnvälityspilotin asiakassivu

Työ- ja elinkeinoministeriön kärkihankkeet

TYPO-hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut rahoittaa vuonna 2017 yhteensä 16 työvoimapoliittista hanketta eli TYPO-hanketta. Rahoituksen suuruus on yhteensä 1 583 705 euroa. Osa hankkeista on edellisvuodelta jatkuvia ja osa uusia.

Hankkeet kattavat suurimman osan Keski-Suomen kunnista (ks. kartta).

Rahoitettavat hankkeet 2017:

Oma
asiointi