Hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut on mukana erilaisissa hankkeissa ja piloteissa Keski-Suomen alueella.

PilotitTyöllisyyspoliittinen avustus | TYPO-hankkeet

Pilotit

Töihin rakennuksille - rakennusalan työvälityspilotti (päättynyt 2017)

Valtakunnallisiin työnvälityksen kärkihankkeisiin liittyvässä ostopalvelupilotissa TE-palvelut ja kolme yksityistä palveluntuottajaa tarjosivat rakennusalan työnhakijoille mahdollisuuden saada hyvin yksilöityä työnvälityspalvelua. Palvelua tuottivat Spring House Oy,  Nordic Henkilöstöpalvelut Oy ja Anakom Oy.

Vastavalmistuneille ja yli 50-vuotiaille rakennusalan työnhakijoille suunnatussa palvelupilotissa palveluntuottajille maksettiin peruspalkkio asiakkaan kartoittamisesta ja tulospalkkio työllistämisestä. Työllistymiseen liittyvä tulospalkkio oli sitä suurempi, mitä pidempikestoisesta työllistymisestä oli kysymys. Pilotti pääsi tuloksellisuudessa kärkijoukkoon valtakunnallisessa selvityksessä.

TEM:in raportti: Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimus (pdf, 2 Mt)

 

Työllisyyspoliittinen avustus


Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttamisen kehittämiseen.

Keski-Suomen TE-toimiston alueella avustukset vuodelle 2020 kohdennetaan jatkohakemusten lisäksi uusiin hankkeisiin

Vuoden 2020 avustushakemuksissa arvioidaan hanketyön

 • kohdentamista vaikeasti työllistyviin, nuoriin, osatyökykyisiin, maahanmuuttajiin, erityistä tukea tarvitseviin
 • välityömarkkinoiden kehittämistä, edistetään tuen tarpeessa olevien asiakkaiden pääsyä työllistämistä edistävien ja yksilöllisten palveluiden piiriin
 • tarkastelussa nousevat esille mm. asiakkaan palvelupolun avaaminen kohti työmarkkinoita, hanketyön ohjauksellisuus ja opinnollistaminen
 • vahvaa verkostoitumista yhteistyökumppaneiden, kuten kuntien, nuorten Ohjaamon ja harrastejärjestöjen sekä yritysten ja oppilaitosten, kanssa; arvioidaan miten kokonaisvaltaisesti niiden tuottama palvelu vastaa asiakkaiden palvelutarpeisiin
 • yhdistysten yhteishankkeita

    
TE-toimisto pyrkii rahoittamaan maakunnallisesti ja sisällöllisesti kattavaa hankekokonaisuutta huomioiden nyt päättyvät hankkeet.

Lisätiedot
Sari Paananen, välityömarkkinakoordinaattori
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi, puh. 0295 046 199


Haku vuodelle 2020

Keski-Suomen TE-toimiston työllisyyspoliittisen avustuksen haku on ajalla 23.9. 18.10.2019 (klo 14.00). Haku koskee koko vuotta 2020.

Hakuohje ja -lomakkeet:

 

TYPO-hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut rahoittaa vuonna 2019 yhteensä 13 työvoimapoliittista hanketta eli TYPO-hanketta. Osa hankkeista on edellisvuodelta jatkuvia ja osa uusia.

Hankkeet kattavat suurimman osan Keski-Suomen kunnista (ks. kartta, pdf, 203 kt)

 

Rahoitettavat hankkeet 2019

 • Sotainvalidien Avustajatoiminta, ammatillisen koulutuksen kautta mahdollisuus työelämään -hanke, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö
 • Koutsaamo 2 -hanke, KYT ry
 • Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa -hanke, Suomen Nuorisoseurat ry
 • Luotsaamo 2.0 -hanke, Jyvässeudun 4H- yhdistys
 • työllistää -hanke, Äänekosken Katulähetys ry
 • Osaamisella on merkitystä -hanke,  SPR Länsi-Suomen piiri
 • OTE 2 -hanke, Kehräkumppanit ry
 • Puusta Pitkälle -hanke, Jyväskylän kaupunki
 • Tekniko-hanke, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
 • Työtä ja toimeentuloa -hanke, Suolahden Työttömät ry
 • Uusi Polku/UPO -hanke, Väentupa ry
 • muutos 2019, Jyvässeudun Uusiotuote ry
 • Yritysduuni -hanke, Viitasaaren kaupunki

 

Oma
asiointi