Hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut on mukana erilaisissa hankkeissa ja piloteissa Keski-Suomen alueella.

Pilotit

Töihin rakennuksille - rakennusalan työvälityspilotti (päättynyt 2017)

Valtakunnallisiin työnvälityksen kärkihankkeisiin liittyvässä ostopalvelupilotissa TE-palvelut ja kolme yksityistä palveluntuottajaa tarjosivat rakennusalan työnhakijoille mahdollisuuden saada hyvin yksilöityä työnvälityspalvelua. Palvelua tuottivat Spring House Oy, Nordic Henkilöstöpalvelut Oy ja Anakom Oy.

Vastavalmistuneille ja yli 50-vuotiaille rakennusalan työnhakijoille suunnatussa palvelupilotissa palveluntuottajille maksettiin peruspalkkio asiakkaan kartoittamisesta ja tulospalkkio työllistämisestä. Työllistymiseen liittyvä tulospalkkio oli sitä suurempi, mitä pidempikestoisesta työllistymisestä oli kysymys. Pilotti pääsi tuloksellisuudessa kärkijoukkoon valtakunnallisessa selvityksessä.

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto. Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttamisen kehittämiseen.

Keski-Suomen TE-toimiston alueella avustukset vuodelle 2020 kohdennetaan jatkohakemusten lisäksi uusiin hankkeisiin.

Vuoden 2020 avustushakemuksissa arvioidaan hanketyön:

 • kohdentamista vaikeasti työllistyviin, nuoriin, osatyökykyisiin, maahanmuuttajiin, erityistä tukea tarvitseviin
 • välityömarkkinoiden kehittämistä, edistetään tuen tarpeessa olevien asiakkaiden pääsyä työllistämistä edistävien ja yksilöllisten palveluiden piiriin
 • tarkastelussa nousevat esille mm. asiakkaan palvelupolun avaaminen kohti työmarkkinoita, hanketyön ohjauksellisuus ja opinnollistaminen
 • vahvaa verkostoitumista yhteistyökumppaneiden, kuten kuntien, nuorten Ohjaamon ja harrastejärjestöjen sekä yritysten ja oppilaitosten, kanssa; arvioidaan miten kokonaisvaltaisesti niiden tuottama palvelu vastaa asiakkaiden palvelutarpeisiin
 • yhdistysten yhteishankkeita

TE-toimisto pyrkii rahoittamaan maakunnallisesti ja sisällöllisesti kattavaa hankekokonaisuutta.

Lisätiedot työllisyyspoliittisesta avustuksesta

Suvi Tiitola, asiantuntija
suvi.tiitola@te-toimisto.fi

TYPO-hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut rahoittaa vuonna 2021 yhteensä 10 työvoimapoliittista hanketta eli TYPO-hanketta. Kaikki vuonna 2021 rahoitettavat hankkeet ovat edellisvuodelta jatkavia.

Rahoitettavat hankkeet Keski-Suomessa 2021

 • Sotainvalidien Avustajatoiminta, ammatillisen koulutuksen kautta mahdollisuus työelämään -hanke, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö (Jyväskylä, Muurame, Keuruu, Äänekoski, Joutsa, Uurainen ja Jämsä)
 • Koutsaamo 2 -hanke, KYT ry
 • Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa -hanke, Suomen Nuorisoseurat ry
 • Luotsaamo -hanke, Jyvässeudun 4H- yhdistys
 • Kierrätys työllistää -hanke, Äänekosken Katulähetys ry
 • Vahvistu osaamalla -hanke, SPR Länsi-Suomen piiri (Jyväskylä ja Keuruu)
 • OTE 2 -hanke, Kehräkumppanit ry (Saarijärvi, Karstula, Kivijärvi, Kannonkoski, Kyyjärvi)
 • Töitä työttömille -hanke, Suolahden Työttömät ry (Suolahti ja Äänekoski)
 • Luotsi -projekti, Väentupa ry
 • Avara muutos 2019, Jyvässeudun Uusiotuote ry

Keski-Suomen kartan molemmin puolin nimettynä vuoden 2021 TYPO-hankkeet.

Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä.