Hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut on mukana erilaisissa työllisyyspoliittisissa hankkeissa Keski-Suomen alueella.

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Avustuksella rahoitettavan hankkeen toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Avustusta tulee erityisesti käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevin työttömien työllistymisen edistämiseen, esimerkiksi luomalla työmahdollisuuksia välityömarkkinoille, ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Lisätietoa meneillään olevista hankkeista:

Työllisyyspoliittiset jatkohankkeet:

Lisätietoa hankehausta:

Päivitetty: 29.11.2023