Hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut on mukana erilaisissa hankkeissa ja piloteissa Keski-Suomen alueella.

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

Avustuksella rahoitettavan toiminnan tulee parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään. Erityisesti avustusta tulee käyttää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edistämiseen, mm. työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoille ja välityömarkkinoilla tuotettujen palvelujen vaikuttamisen kehittämiseen.

Vuonna 2022 avustettavien hankkeiden kriteerit

Kohderyhmä: Kaikki työttömät työnhakijat

Painotukset:

  • Yksilöllisten työllistymispolkujen löytäminen huomioiden asiakkaiden palvelutarpeet (esim. digitaidot, työkykyasiat) ja työllistymisen keinot (esim. palkkatuki, yrittäjyys, oppisopimus).
  • Hankearvioinnissa painotetaan hankkeiden kokeilukulttuurista ajattelutapaa ja innovatiivisuutta: mitä uusi tapoja, keinoja ja palveluita aiotaan luoda ja viedä käytäntöön.
  • Hankehakemuksissa toivomme huomioitavan vahvaa yritysyhteistyötä.
  • Hanketoimijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomioita hankehakemuksissaan ja -suunnitelmissaan hankkeiden keskinäiseen verkostoitumiseen, yhteistyöhön ja mahdollisten yhteishankkeiden luomiseen.

Lisätiedot työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja TYPO-hankkeista:
Maija Mäkinen: maija.makinen@te-toimisto.fi

TYPO-hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut rahoittaa vuonna 2022 kuutta työvoimapoliittista hanketta eli TYPO-hanketta:

Tarmo-hanke

Kehräkumppanit ry (Saarijärvi, Karstula, Kivijärvi, Kannonkoski ja Kyyjärvi)

Työtä etsimässä -hanke

KYT ry (Jyväskylä)

Uraverkosto-projekti

KYT ry (Jyväskylä, etänä koko Keski-Suomi)

Töitä työttömille -hanke

Suolahden Työttömät ry (Suolahti ja Äänekoski)

Luotsi-projekti

Väentupa ry (Laukaa)

Vahvistu osaamalla -hanke

SPR Länsi-Suomen piiri (Jyväskylä)

Pilotit

Töihin rakennuksille - rakennusalan työvälityspilotti (päättynyt 2017)

Valtakunnallisiin työnvälityksen kärkihankkeisiin liittyvässä ostopalvelupilotissa TE-palvelut ja kolme yksityistä palveluntuottajaa tarjosivat rakennusalan työnhakijoille mahdollisuuden saada hyvin yksilöityä työnvälityspalvelua. Palvelua tuottivat Spring House Oy, Nordic Henkilöstöpalvelut Oy ja Anakom Oy.

Vastavalmistuneille ja yli 50-vuotiaille rakennusalan työnhakijoille suunnatussa palvelupilotissa palveluntuottajille maksettiin peruspalkkio asiakkaan kartoittamisesta ja tulospalkkio työllistämisestä. Työllistymiseen liittyvä tulospalkkio oli sitä suurempi, mitä pidempikestoisesta työllistymisestä oli kysymys. Pilotti pääsi tuloksellisuudessa kärkijoukkoon valtakunnallisessa selvityksessä.

TEM:in raportti: Työnvälityksen kärkihankkeen pilottien toiminta- ja arviointitutkimus (pdf, valtioneuvosto.fi)
​​​