Hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut on mukana erilaisissa hankkeissa ja piloteissa Keski-Suomen alueella.

 

Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle, kunnalle tai kuntayhtymälle. Avustuksen myöntää TE-toimisto. Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat TE-toimiston ja kuntakokeiluiden henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, alueen työttömyyden rakenne sekä avustuksen käytön alueelliset linjaukset.

Keski-Suomen TE-toimiston alueella avustukset vuodelle 2022 kohdennetaan jatkohakemusten lisäksi uusiin hankkeisiin.

Käynnistämme haun uuden sähköisen järjestelmän kautta ajalle 18.10.2021 - 12.11.2021. Uusi sähköinen järjestelmä toimii aluehallintoviraston sivujen kautta. Tästä tulee infoa lähempänä haun aukeamista. Kaikki hakemukset tulee jättää uuden sähköisen järjestelmän kautta. Ennen virallisen haun aloittamista emme ota hakemuksia vastaan.

Keski-Suomen TE-toimisto on linjannut uusien hankkeiden hakukriteerit:

Kohderyhmä: Kaikki työttömät työnhakijat

Painotukset:

 • Yksilöllisten työllistymispolkujen löytäminen huomioiden asiakkaiden palvelutarpeet (esim. digitaidot, työkykyasiat) ja työllistymisen keinot (esim. palkkatuki, yrittäjyys, oppisopimus).

 • Hankearvioinnissa painotetaan hankkeiden kokeilukulttuurista ja innovatiivista ajattelutapaa: mitä uusia tapoja, keinoja ja palveluita aiotaan luoda ja viedä käytäntöön.

 • Hankehakemuksissa toivomme huomioitavan vahvaa yritysyhteistyötä.

 • Hanketoimijoiden toivotaan kiinnittävän erityistä huomioita hankehakemuksissaan ja -suunnitelmissaan hankkeiden keskinäiseen verkostoitumiseen sekä yhteistyöhön, että mahdollisten yhteishankkeiden luomiseen.

TE-toimisto rahoittaa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa maakunnallisesti ja sisällöllisesti hankekriteerejä huomioivia hankekokonaisuuksia.

Tulemme järjestämään infotilaisuuden hankehakuun 1.11.2021 klo 14 - 16. Ilmoita halukkuutesi osallistua tilaisuuteen 22.10.2021 mennessä sähköpostilla Maija Mäkiselle osoitteeseen maija.makinen@te-toimisto.fi.

Lisätiedot työllisyyspoliittisesta avustuksesta

Maija Mäkinen, asiantuntija
maija.makinen@te-toimisto.fi

 

TYPO-hankkeet

Keski-Suomen TE-palvelut rahoittaa vuonna 2021 yhteensä 10 työvoimapoliittista hanketta eli TYPO-hanketta. Kaikki vuonna 2021 rahoitettavat hankkeet ovat edellisvuodelta jatkavia.

Rahoitettavat hankkeet Keski-Suomessa 2021

 • Sotainvalidien Avustajatoiminta, ammatillisen koulutuksen kautta mahdollisuus työelämään -hanke, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö (Jyväskylä, Muurame, Keuruu, Äänekoski, Joutsa, Uurainen ja Jämsä)
 • Koutsaamo 2 -hanke, KYT ry
 • Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa -hanke, Suomen Nuorisoseurat ry
 • Luotsaamo -hanke, Jyvässeudun 4H- yhdistys
 • Kierrätys työllistää -hanke, Äänekosken Katulähetys ry
 • Vahvistu osaamalla -hanke, SPR Länsi-Suomen piiri (Jyväskylä ja Keuruu)
 • OTE 2 -hanke, Kehräkumppanit ry (Saarijärvi, Karstula, Kivijärvi, Kannonkoski, Kyyjärvi)
 • Töitä työttömille -hanke, Suolahden Työttömät ry (Suolahti ja Äänekoski)
 • Luotsi -projekti, Väentupa ry
 • Avara muutos 2019, Jyvässeudun Uusiotuote ry

Keski-Suomen kartan molemmin puolin nimettynä vuoden 2021 TYPO-hankkeet.

Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä.

 

Pilotit

Töihin rakennuksille - rakennusalan työvälityspilotti (päättynyt 2017)

Valtakunnallisiin työnvälityksen kärkihankkeisiin liittyvässä ostopalvelupilotissa TE-palvelut ja kolme yksityistä palveluntuottajaa tarjosivat rakennusalan työnhakijoille mahdollisuuden saada hyvin yksilöityä työnvälityspalvelua. Palvelua tuottivat Spring House Oy, Nordic Henkilöstöpalvelut Oy ja Anakom Oy.

Vastavalmistuneille ja yli 50-vuotiaille rakennusalan työnhakijoille suunnatussa palvelupilotissa palveluntuottajille maksettiin peruspalkkio asiakkaan kartoittamisesta ja tulospalkkio työllistämisestä. Työllistymiseen liittyvä tulospalkkio oli sitä suurempi, mitä pidempikestoisesta työllistymisestä oli kysymys. Pilotti pääsi tuloksellisuudessa kärkijoukkoon valtakunnallisessa selvityksessä.