null Alueellinen työvoima- ja yrityspalveluiden työllisyyskokeilu alkaa Porissa 1.8.2017

Työttömien työnhakijoiden palveluja siirtyy Porin kaupungin hoidettavaksi 1.8.2017 alkaen.

Eduskunta on hyväksynyt kokeilulain, jonka perusteella Porin kaupunki hoitaa 1.8.2017 alkaen laissa määriteltyjen työnhakijoiden työvoimapalvelut. Kokeilussa palveluja tarjoavat Porin kaupungin työllisyyskokeilun henkilöstön lisäksi Satakunnan TE-toimistosta siirtyvät henkilöt.

Porissa kokeilun kohderyhmiä ovat alle 25-vuotiaat nuoret, joiden työttömyys on pitkittynyt yli puolen vuoden sekä ne TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 200 päivää. Kohderyhmiin kuuluvia on Porissa arviolta 1 700.

Jos kuulut 1.8.2017 yllä mainittuihin kohderyhmiin, saat henkilökohtaisen kirjeen asiasta ja Porin kaupunki vastaa jatkossa työvoimapalveluistasi.

Porin kaupungin työllisyyskokeilusta otetaan sinuun yhteyttä 1.8.2017 jälkeen ja saat lisätietoa, miten asioit jatkossa työnhakuun liittyvissä asioissa. Pidä yhteystietosi ajan tasalla ja jää odottamaan yhteydenottoa. Yhteystietosi voit tarkistaa ja tarvittaessa päivittää Oma asiointi -palvelussamme. 

te-palvelut.fi

Muista hoitaa Satakunnan TE-toimiston kanssa sopimasi työnhakuun liittyvät tapaamiset, palvelut tai tehtävät niille annettuihin määräpäiviin mennessä, jotta työttömyysturvaasi ei tule katkoksia. Työnhakusi siirtyminen kokeiluun ei edellytä sinulta muita toimenpiteitä ennen kuin kokeilusta otetaan sinuun yhteyttä.

  • Työllisyyskokeiluun siirtyminen ei aiheuta muutoksia työttömyysturvaasi
  • Sähköinen asiointi tapahtuu edelleen te-palvelut.fi > Oma asiointi -palvelussa.
  • TE-palvelujen valtakunnallisten puhelinpalveluiden numerot säilyvät ennallaan ja saat niistä myös jatkossa yleisneuvontaa mm. työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Mihin muutos palvelujen tarjoamisessa perustuu?
 
Muutos perustuu lakiin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevaan kokeiluun, johon yhtenä alueena on valittu hakemuksen perusteella Porin kaupunki. Kokeilun tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä työllistymistä tukevia palveluja ja niiden tuottamiseen liittyviä toimintamalleja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi sekä tukea maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettavaa työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä uusille maakunnille vuoden 2020 alusta.  

Kokeilu alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2018. Asiakkaita kokeiluun ohjataan 30.9.2018 asti.

te-updated 27.03.2021