Uravalmennus

Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Valmennuksen aikana laadit itsellesi toteuttamiskelpoisen ura- ja työllistymissuunnitelman. Uravalmennus on käytännönläheistä ja toiminnallista, siihen saattaa liittyä myös oppilaitoksiin ja työhön / työpaikkoihin tutustumista. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi saat tietoa ja tukea toisilta valmennukseen osallistujilta.

te-updated 14.03.2023