null Satakunnan ammattibarometri 1/2017: Valmius työn perässä liikkumiseen nousee esiin

Satakunnan vuoden 2017 ensimmäinen ammattibarometri on tulokseltaan hieman poikkeuksellinen edellisiin vuosiin verrattuna ja koko maan ammattibarometriin verrattuna. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala ei enää niin selkeästä ja epätoivoisesti huuda ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa monella eri sektorilla. Vain muutama ammattiryhmä, lääkärit/hammaslääkärit, farmaseutit ja puheterapeutit, painii sen ongelman kanssa, että tekijöitä ei tahdo löytyä. Teollisuuden ja rakennusalan puolella työnjohtajat ovat ammattiryhmänä edelleen haasteellinen.

Substanssiosaamisen lisäksi tämän päivän työelämässä työnjohtaja tarvitsee paljon muitakin avuja (tietotekniikka-/vuorovaikutus- ja alaistaitoja) ja näitä moniosaajia on haasteellista löytää. Muutama muukin perinteinen "käsityöammatti", hitsaajat/koneistajat ja rakennusalan eri ammattiryhmät, on tilanteessa, että ammattitaitoisia osaajia kaivataan niin omassa maakunnassa kuin naapurimaakunnassakin. Tällä hetkellä Suomessa on nousujohteinen työtilanne ja työvoimapula saattaa mahdollisesti laajentua useampaankin ammattiryhmään. Valmius työn perässä liikkumiseen, työn perässä muuttamiseen nousee esiin ja siihen valtiovaltakin omalla toiminnallaan pyrkii tukitoimia löytämään.    

Moni ammatti tosin menee tasapainoisessa tilanteessa. Paikkoja on ja ammattitaitoisia tekijöitä löytyy.

Digitalisaation eteneminen, sähköisen asioinnin yleistyminen tekee monessa työpaikassa sen, että ihmisen työpanosta ei välttämättä enää niin paljon tarvita. Pankki-, vakuutus-, matkatoimisto- ja normaalit toimistotyöt ovat näistä esimerkkejä. Yllättäen myös jotkut terveydenhuoltoalan ammattiryhmät muodostavat isoja kokonaisuuksia TE -toimiston hakijakunnassa.      

Juri Raikkerus, muutosturva-asiantuntija
Satakunnan TE-toimisto

Ammattibarometri kertoo TE-toimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Lisätietoja ja linkit ammattibarometreihin löytyvät nettisivujemme Yhteistyökumppaneille -osiosta.

te-updated 27.03.2021