null Sidosryhmät erittäin tyytyväisiä Satakunnan TE-toimiston ja Satakunnan ELY-keskuksen toimintaan

ELY-keskusten ja TE-toimistojen sidosryhmien tyytyväisyyttä mitattiin lokakuussa sähköisellä kyselyllä. Näkemyksiä yhteistyöstä pyydettiin viranomaiskumppaneilta, palveluntarjoajilta ja muilta kumppaneilta sekä ohjaavilta ministeriöiltä ja virastoilta.  ELY-keskusten osalta tutkimus valmistui nyt viidennen kerran. TE-toimistojen osalta vastauksia oli käytettävissä nyt ensimmäistä kertaa. Tulosten mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot koetaan asiantuntevina, yhteistyötaitoisina sekä helposti lähestyttävinä viranomaistahoina ja alueellisina tärkeinä vaikuttajina. Lokakuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 1750 asiakasta valtakunnan tasolla ja Satakunnassa 81.

Sidosryhmiltä hyvää palautetta Satakunnan TE-toimistolle
 

Sidosryhmien tyytyväisyys TE-toimistojen toimintaan koko maassa oli varsin korkealla tasolla kokonaisarvosanana 3,82. Arvioiduista osa-alueista parhaimpana koettiin yhteistyön nopeus 3,82, toiminnan laatu 3,84 sekä yhteistyökyky ja yhteistyö 3,78.  Kokonaistyytyväisyys Satakunnan TE-toimistoon oli kyselyn perusteella TE-toimistoista valtakunnan kärkeä 4,16. Yhteistyön nopeudesta Satakunnan TE-toimisto sai arvosanaksi 4,18, toiminnan laadusta 4,1 sekä yhteistyökyvystä ja yhteistyöstä 4,1.

TE-toimistojen toimintakentässä vaikuttaneet erilaiset maakunnalliset kokeilut sekä toimintamallien uudistukset eivät näytä vaikuttaneen palvelujen laatuun. Sidosryhmien mielestä TE-toimistot ovat onnistuneet niin työllisyyden hoidossa kuin työvoiman saatavuuden tukemisessakin. Eniten sidosryhmät olivat olleet toimistojen kanssa yhteistyössä koulutuksiin ja valmennuksiin liittyen 28,10% sekä yleensä laaja-alaisessa alueen kehittämiseen liittyvässä yhteistyössä 19,80%.

Sidosryhmät näkevät mahdollisuuksia yhteistyön syventämisessä sekä kehitettävää toimijoiden yhteistyönä syntyvien asiakkaiden palveluketjujen sujuvuudessa. TE-toimistoilta toivotaan jalkautumista kentälle ja monimuotoista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan yhdenmukaisuuteen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla toivotaan kiinnitettävän huomiota.

Lue uutinen kokonaisuudessaan Satakunnan ELY-keskuksen sivuilta

te-updated 27.03.2021