null Lapissa helmikuussa 11 320 työtöntä työnhakijaa

Lapissa oli helmikuun lopussa noin 11 320 työtöntä, joista lomautettuja 1 970. Työttömiä oli 360 (-3 %) vähemmän kuin tammikuussa, mutta 2 645 (31 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Lapissa 14,0 % ja koko maassa 12,4 %. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Simon 9,2 %:sta Savukosken 19,4 %:iin.

Trendit helmikuussa:

  • Työttömiä 360 vähemmän kuin tammikuussa, mutta 2 645 enemmän kuin vuotta aiemmin
  • Työttömien osuus työvoimasta alin Simossa ja korkein Savukoskella
  • Työttömyyden kasvu vuodentakaisesta voimakkainta Tunturi- ja Pohjois-Lapissa - erityisesti Muoniossa, Kittilässä, Inarissa ja Utsjoella
  • Työttömyys lisääntynyt eniten ikäryhmässä 25-29 -vuotiaat ja palvelualan ammateissa
  • Työttömyydet pitkittyneet ja pitkäaikaistyöttömyys kasvussa
  • Avoimet työpaikat lisääntyivät
  • Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistuvien määrä noussut

Tiedot ilmenevät Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta, joka on saatavilla pdf-tiedostona ja selainversiona työllisyyskatsauksen verkkosivulla.