​​​​​

Yhteis- ja virtupalvelupisteet

Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Keskeisimmät toimijat TE-palveluiden lisäksi ovat kunnat, Kela, poliisilaitokset, maistraatit  sekä verohallinto.

Osassa yhteispalvelupisteistä työskentelee palveluneuvojia, jotka hoitavat lähinnä asioiden vireillepanoon ja neuvontaan liittyviä asiakaspalvelutehtäviä, päätökset tehdään kunkin hallinnonalan asiantuntijavirastoissa.

Suomi.fi-sivustolta saat tietoa muun muassa siitä, mitä asioita voit hoitaa yhteispalvelupisteellä.

Lapin kuntien sähköiset asiointipaikat, aukioloajat ja ohjeet palvelupisteen varaukseen löydät osoitteesta virtu.fi.

Uppdaterad: 21.11.2022