null Yrittäjän työmarkkinatuki päättyy 30.11.2021

Päätoimisesti yrittäjänä työllistyneellä on ollut oikeus työttömyysetuuteen lähtökohtaisesti sen jälkeen, kun yritystoiminta on lopetettu kokonaan. Korona-aikana yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea ilman, että yritystoiminnan lopettamista on edellytetty. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee kuitenkin johtua koronapandemiasta.


Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä on, että koronapandemiasta johtuen
•    yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
•    yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.


Työmarkkinatuki koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana tai yhtiömuodossa. Tukea voidaan myöntää kaikkien toimialojen yrittäjille.

30.11.2021 jälkeen työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että henkilö täyttää normaalit yrittäjän työttömyysturvaoikeutta koskevat edellytykset. Normaalisti esimerkiksi pelkästään päätoimisen yritystoiminnan työmäärän tai tulojen vähentyminen ei lähtökohtaisesti oikeuta työttömyysetuuteen.