Suoma - suuntaa työnhakuun

Ansioluettelo

Ansioluettelon eli CV:n tehtävänä on toimia osaamisesi ”tuoteselosteena, käyntikorttina”. Hakemuksen tekstiä täydennetään teknisillä tiedoilla ja yksityiskohtaisemmilla faktoilla.  

Ansioluetteloon kootaan yksilöllisesti tiivistetyssä muodossa henkilö- ja yhteystiedot, koulutustausta ja työhistoria. Se saa sisältää myös muita tietoja, kuten kielitaidon, tietotekniset taidot, luottamustoimet, harrastukset, julkaisut, erityistaidot jne. Ansioluettelon olisi hyvä olla enintään 3 sivua, mieluiten lyhyempi. 

Ansioluettelo voi toimia myös itsenäisenä kiinnostuksen herättäjänä. Sen voi jättää esimerkiksi rekrytointitapahtumissa kiinnostaville työnantajille tai oman kontaktiverkostosi jäsenille helpottamaan sopivien vinkkien ja suositusten antamista. 

Turha monisanaisuus, kirjoitus- ja kielioppivirheet sekä selkeyden puute ulkoasussa ovat heikkouksia ansioluettelossa. Tekstinkäsittelyn tehosteet ovat käyttökelpoisia niin kauan kuin ne selkeyttävät esitystä, liian monimuotoinen tehosteiden käyttö voi kääntyä itseään vastaan. 

Millainen on hyvä ansioluettelo?  

Hyvässä ansioluettelossa on asiat selkeästi esillä. Tapahtumat kannattaa kirjata tuoreimmasta vanhimpaan. 

Työnantajaa kiinnostaa enemmän viime aikojen toimintasi kuin takavuosien työtehtävät. Voit kuvailla haettavan paikan kannalta olennaista kokemusta ja koulutusta ja vähempiarvoiset kuitata pelkästään maininnalla. Avaa relevantteja työkokemuksia ja tuo sen kautta osaamistasi esille. Tehtävänimike ei kerro osaamisestasi, vaan työn sisältö.  

Kannattaa varautua myös siihen, että työnantaja kiinnittää huomiota aukkoihin työhistoriassa. Työttömyysjaksoilta on hyvä pystyä osoittamaan jotain aktiivista ja kehittävää toimintaan, esimerkiksi opiskelua tai harrastusluonteisia kursseja. 

Lyhytkestoiset työsuhteet eivät ole enää nykyään pahaksi katsottava asia. Projektiluonteisissa tehtävissä ja aloilla, jotka edellyttävät nopeaa kehittymistä ja monipuolista osaamista, ne voivat olla jopa toivottu tausta. Pitkä ura yhdellä työnantajalla ei ole ehdoton valttikortti töitä hakiessa. Olennaista on keskittyä osaamisten esille tuomiseen.  

Microsoft Wordin ansioluettelomalleja

Visuaalinen CV  

Visuaaliset CV:t ovat kasvattaneet paljon suosiota viime aikoina. On olemassa monia erilaisia palveluita, missä voit laatia visuaalisen CV:n ja katsoa muiden tuotoksia. Kun etsit työtä, voit laittaa visuaalisen CV:n linkkinä eri työhakemuksiin ja perusansioluetteloon. Näin sinulla on annettavana kättä pidempää materiaalia työnantajille. Alla muutama esimerkki, missä voit tehdä itsellesi visuaalisen CV:n. 

About.me 

About.me on kuin henkilökohtainen kotisivusi. Palvelun avulla voit lyhyesti kertoa itsestäsi ja lisätä mukaan myös sosiaalisen median profiilisi. Sivu on käytännössä yksi aloitussivu, johon saa kuvan, lyhyen kuvauksen tai tarinan ja linkit esimerkiksi Twitteriin ja LinkedIniin. 

Pinterest 

Luo kuvallinen ja persoonallinen kuvataulu, visuaalinen cv, jossa esittelet itsesi, osaamisesi ja kiinnostuksesi kohteet kuvin ja kuvatekstein. Voit liittää mukaan esimerkiksi työnäytteitä, videoita, firmojen logoja ja sloganeita, jotka kuvastavat tapaasi ajatella ja toimia. 

Suoraviivainen ja tarpeeksi passiivinen kanava, jossa sisältö on pitkäikäistä. Löydettävyys haastavaa, joten muista jakaa linkkiä muiden kanavien kautta. 

Canva 

Canva on nettiselaimella käytettävä suunnitteluohjelma, jolla voi hyvin helposti toteuttaa erilaisia graafisia materiaaleja, vaikkapa markkinointimateriaaleja ja esitysten ja dokumenttien pohjia.  

Personal-versio sovelluksesta on ilmainen, mutta kannattaa huomioida, että Canvan materiaaleissa on runsaasti maksullista sisältöä. Ellei siis halua lisäkuluja, kannattaa olla tarkkana ja pitäytyä niissä materiaaleissa, joissa lukee "free".  

Canva vaatii rekisteröitymisen, mutta se on ilmaista. Kun tuotos, vaikkapa juliste, on tehty muokkailemalla valmiista pohjasta halutunlainen, se voidaan tallentaa pdf- tai jpeg-muodossa omalle koneelle. Canvaan voi myös ladata omia kuvia. Canva tekee mahdolliseksi näyttävien materiaalien tekemisen. 

Canvan ansioluettelomalleja
Canvan ansioluettelomalleja

TE-toimiston vinkit - Visuaalinen CV työnhaussa

Mitä laittaa ansioluetteloon, jos työkokemus puuttuu?  

Työkokemuksen puuttuminen vaikeuttaa työnhakua, mutta kannattaa kaikissa työnhaun vaiheissa tuoda rohkeasti esiin osaamistaan riippumatta siitä, perustuuko osaaminen työkokemukseen. 

Osaaminen ja työkokemus ovat nimittäin kaksi eri asiaa. Kuka tahansa voi esimerkiksi opetella käyttämään haettavan työtehtävän kannalta tärkeää järjestelmää itsenäisesti. Tämän vuoksi omia työelämätaitoja kannattaa pysähtyä miettimään huolellisesti ennen työhakemuksen lähettämistä. 

Kun kartutat työkokemusta, kannattaa olla luova – kaikki työpaikat eivät ole avoimessa haussa vaan niitä täytetään, kun ”sopiva tyyppi” osuu kohdalle. Työnhaussa kannattaa muistaa myös pienemmät ja vähemmän tunnetut yritykset – niihin voi olla vähemmän kilpailua. 
 
Työkokemusta voi kartuttaa myös vapaaehtoistyöllä ja yhdistystoiminnalla. Tuo esiin myös omat harrastuksesi ja sen myötä kertyneet erityistaidot. 

Jos työpaikkailmoituksessa on yhteystiedot, soita rohkeasti tai käy paikan päällä. Henkilökohtainen kontakti parantaa mahdollisuuksiasi ja nimesi jää työnantajan mieleen. 

Lyhytaikaisiinkin työsuhteisiin kannattaa suhtautua vakavasti. Tee työsi hyvin – voihan olla, että yrityksessä ilmaantuu hyvälle työntekijälle jossain vaiheessa jatkomahdollisuuksia. Työskentely samassa työpaikassa useamman kerran peräkkäin, tai vaikka useampana kesänä, kertoo tuleville työnantajille, että sinusta on pidetty. 

Portfolio

Portfolioon voi liittää työnäytteitä, oman tutkinnon lopputyön tai vaikka valokuvia tekemistään töistä. Esimerkiksi autonasentajalla voisi olla valokuva itse duunaamastaan autosta, vaikka se olisikin harrastuksena tehty. Tärkeintä on käytännön osaamisesi ja motivaatiosi nousee selkeästi esille.

Organisoi portfoliosi selkeäksi kokonaisuudeksi, josta on helppo hahmottaa ammatillinen kehittymisesi ja tuo se esiin omalla persoonallisella tyylilläsi. Portfolio voi olla muodoltaan kansio, salkku, laatikko, näytetyö, suunnitelma, piirros, valokuva- tai diakooste, videokasetti, äänite, romppu, web- sivu tai yhdistelmä niistä. Vain mielikuvitus on rajana.

Päivitetty: 04.02.2022