Suoma - suuntaa työnhakuun

Oman osaamisen kartoittaminen

Oman osaamisen kartoittaminen on olennaista työnhakuprosessissa. Yleensä osaaminen nähdään laajempana kokonaisuutena kuin luettelona henkilön tiedoista ja konkreettisista työtaidoista. Osaaminen voi koostua esimerkiksi tiedoista, taidoista, tavoista ja persoonasta. 

Taidot ja osaamiset eivät lisäänny pelkästään koulutuksen kautta vaan myös kokemuksen kautta. Kokemusta voit saada työelämän lisäksi esimerkiksi kotoa tai harrastusten kautta.  

Osaaminen ja resurssit kehittyvät ja muotoutuvat koko elämän ajan. Jokaista uutta työpaikkaa hakiessa kannattaa miettiä, onko johonkin osa-alueelle tullut jotakin lisää tai oletko kehittänyt osaamistasi eteenpäin. 

Itsearviointi osaamisen pohjana 

Itsearviointi on tärkeä osa työnhakemista. Kun tunnet omat vahvuutesi ja heikkoutesi, tiedät mitä töitä sinun kannattaa hakea, vaikket täyttäisi kaikkia työnantajan listaamia ja haluamia ominaisuuksia. 

Erilaiset itsearviointitestit ovat yksi tapa saada ulkopuolista apua oman persoonan tutkimiseen. Internet on niitä täynnä, mutta mitään oikeita psykologisia arviointeja ei netissä voi tehdä. Testit ovat lähinnä apuvälineitä, joiden avulla voit tehdä itsearviointia osaamisestasi ja omasta persoonastasi. Voit hyödyntää niitä, kunhan muistat, että ne ovat vain apuvälineitä, jotka eivät ole koskaan absoluuttisen oikeassa. 

Oman osaamisen markkinointi 

Työnhakemisessa olet myyntitilanteessa. Sinun täytyy saada työnantaja valitsemaan juuri sinut monien hakijoiden joukosta. Mikä on se asia, jonka perusteella työnantaja valitsee juuri sinut?

Ne asiat, jotka osaat ja joista työnantaja on kiinnostunut, ovat varsinaiset "tuoteainekset" eli se osaaminen, joka on hyvä laittaa hakemukseen ja jota markkinoit ensisijaisesti työnantajalle. Mitä paremmin siis tunnet työnantajan ja tiedät hänen tarpeensa, osaat valikoida ne omat osaamiset, joilla myyt itsesi töihin. Kerro itsestäsi selkeästi – mitä osaat ja mitä hyötyä sinusta on työnantajalle. 

Työnantajalla on tarve saada työntekijä, ja hän asettaa tarpeelleen tietyt vaatimukset. Työnhakijan tehtävä on tarjota niihin soveltuvaa osaamista työnantajalle. Kaikkea ei tietysti työnantajakaan saa, joten voit tarjota hänelle vaihtoehtoista osaamista niiden taitojen tilalle, jotka sinulta jäävät uupumaan työnantajan vaatimuslistasta. Voit kertoa myös kehitysalueistasi eli siitä, kuinka saavutat työn tai motivaation kautta tarvittavan osaamisen. Tarpeen voi luoda myös työnhakija. Esimerkiksi kohdennettu hyvä avoin hakemus voi saada työnantajan huomaamaan, että uudelle työntekijälle on käyttöä. 

Jos työnantaja ei tarvitse osaamistasi, älä ota kieltäytymistä loukkauksena. Voi olla, että työnantaja ei juuri tällä hetkellä tarvitse osaamistasi, mutta myöhemmin tilanne voi olla toinen. Siltoja ei kannata polttaa takanaan, vaikka saisikin kielteisen vastauksen. 

Jos kaipaat tukea esimerkiksi ammatinvalinnassa, tai koulutukseen hakeutumisessa, niin tutustu näihin palveluihimme:

  • Uraohjaus on TE-palvelujen valtakunnallinen puhelin-, video- ja verkko-ohjauspalvelu, jossa voit saada psykologin ohjausta ammatinvalintaa ja uramuutoksia pohtiessasi.

Uraohjaus (tyomarkkinatori.fi)

  • Koulutusneuvonta on TE-palvelujen valtakunnallinen neuvontapalvelu, josta saat tietoa ja apua mm. koulutukseen hakeutumisesta, opintojen sisällöistä, eri ammateista ja ammattialoista, sekä opintojen rahoitusmahdollisuuksista.

Koulutusneuvonta (tyomarkkinatori.fi)

Muualla verkossa:

Osaaminen näkyviin (sitra.fi) 

 

 

Päivitetty: 06.05.2022