Suoma - suuntaa työnhakuun

Hakemus

Vapaamuotoinen työhakemus on vastaus työnantajan ilmoituksessa esittämiin kysymyksiin. Sitä voisi ajatella mainoksena, jonka tarkoitus on saada työnantaja tutustumaan itse tuoteselosteeseen eli ansioluetteloon.

Pohjatyöt eli osaamiskartoitus ja tiedonhankinta työnantajasta ja työtehtävästä on syytä tehdä kunnolla. Vanhoja hakemuksia voi käyttää hyödyksi, mutta työnantajan on tunnettava hakemusta lukiessa, että se on kohdennettu juuri hänen tarjoamaan tehtävään. Kirjoittaessa kannattaa myös miettiä, ovatko aikaisemmat hakemukset tuottaneet tulosta. Jos ei, niin mieti, voisiko hakemuksen kirjoittaa jollakin toisella tavalla.

Hakemus on maksimissaan yhden sivun mittainen. Toiselle arkille ajautuminen voi kertoa työnantajalle, että et osaa tiivistää asioita. Liian pitkä hakemus ei tule myöskään luetuksi samalla intensiteetillä kuin lyhyt. Turhan vähäsanainen hakemus taas voidaan tulkita niin, ettei hakija ole tosissaan panostamassa kyseiseen tehtävään. 

Hyvä hakemus on 

  • visuaalisesti houkutteleva 
  • selkeä ja virheetön 
  • ymmärrettävä ensi lukemisella – siitä selviää, täytätkö työtehtävän ammatilliset vaatimukset ja henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Jos lähetät hakemuksen ja ansioluettelon sähköpostin liitteenä, kirjoita sähköpostiviestiisi saate, johon kirjoitat tervehdyksesi ja yhteystietosi sekä halutessasi osaamisestasi lyhyesti muutamalla rivillä. 

Hakemuksen rakentaminen 

Hakemuksen kirjoittamista helpottaa kun ennalta mietit mitä kussakin kappaleessa haluat tuoda esiin. Hakemuksen rakenne voi olla vaikkapa seuraavanlainen.

1. Aloituskappale 

Kerro aluksi valttikorttisi, motivaatiosi työtehtävään, eli miksi hakemasi tehtävä ja organisaatio kiinnostavat sinua. Perustele, miksi juuri sinä olisit sopiva henkilö kyseiseen paikkaan 

2. Työkokemuksista saatu osaaminen 

Lue huolellisesti hakuilmoituksesta, mitä työnantaja haluaa, ja peilaa niitä ominaisuuksia ja taitoja hakemukseen. Kerro kaikki tarpeellinen ja relevantti tieto ja taito, josta voisi olla hyötyä siinä työssä. 

Hakemuksessa ei ole tarkoitus toistaa niitä tietoja, joita olet ansioluettelossa jo kertonut. Ansioluettelon ja hakemuksen tarkoitus on täydentää toisiaan. Kerro syvemmin esim. työkokemuksistasi, mitä osaamista olet sieltä saanut, miten olet onnistunut ja millaisia asioita olet tehnyt.  

3. Koulutustausta 

Kerro, mitä opiskelet tai mitä olet opiskellut, jos tieto on relevantti. Voit kertoa tarkemmin kursseista, joista olisi hyötyä siinä tehtävässä, jota haet. 

4. Kerro itsestäsi työntekijänä 

Kerro omasta persoonastasi ja työskentelytavastasi. Korosta ominaisuuksia, joita työnantaja etsii. Käytä esimerkkejä ominaisuus-/adjektiivilistojen sijaan. Perustele aina kertomasi esim. ¨Olen iloinen ja ystävällinen, josta olenkin saanut paljon palautetta asiakkailtani edellisessä työpaikassa.¨ Pyri siis kertomaan, miten ominaisuutesi/taitosi on tullut edellisissä töissä/koulussa/harrastuksissa toteen.

Tarvittaessa voit kertoa lisää siitä, miksi haluaisit työskennellä juuri tässä tehtävässä ja tällä työnantajalla. Hakemuksen tarkoitus on osoittaa, että taidoistasi ja kokemuksestasi on työnantajalle hyötyä. 

5. Lopetus 

Kerro, että tulisit mielelläsi paikan päälle keskustelemaan työtehtävistä ja kertomaan itsestäsi lisää. 

Jos lähetät avoimen hakemuksen kerro, että otat itse yhteyttä noin viikon kuluttua. Muista olla itse aktiivinen avoimia hakemuksia lähettäessäsi, kaikki riippuu hyvin pitkälti omasta toiminnastasi. Lopputervehdyksen on hyvä olla mieluummin liian virallinen kuin tuttavallinen. 

Varmista, ettei CV:hen jää kirjoitusvirheitä ja toimita se pyydetyssä muodossa, esim. pdf-tiedostona. Muista allekirjoittaa hakemuksesi, jos tulostat siitä paperiversiot!

Vie työnhakuasiakirjat suoraan työnantajalle, jos se mitenkään on mahdollista. Näin saat yhden lisäkontaktin työnantajaan. Toimi kuitenkin niin kuin työpaikkailmoituksessa pyydetään.  

Videohakemus

Videohakemukseen kannattaa aina tehdä käsikirjoitus. Käsikirjoitus auttaa sanomaan kaiken oleellisen, ja pitämään videon rakenteen loogisena. Videosta ei tulisi tehdä liian pitkää. Noin 2 min on hyvä pituus. Joskus työnantaja on antanut määräpituuden. Persoonasi saa näkyä videolla, mutta kannattaa pysyä työnhaun kannalta relevanteissa asioissa.

Varaa videon tekemiseen riittävästi aikaa. Ole kärsivällinen. Kuvaamisessa, editoinnissa ja lähettämisessä voi kulua aikaa. Muista riittävä valaistus, ja kameran linssin puhdistus. Valaistus on hyvä suunnitella niin, että valo tulee kameran suunnasta, ei kuvattavan takaa. Valitse kuvausympäristö huolella, ja valitse mitä haluat kuvassa näkyvän kuvattavan henkilön lisäksi. Tarkista vielä, että kuvassa ei näy mitään sellaista, mitä et halua videolla näkyvän.

Puhu rauhallisesti ja selkeästi. Pyri olemaan rentona, ja muista hymyillä!
 

Miten erottautua sähköisen hakulomakkeen avulla?  

Sähköisistä työnhakukanavista puhuttaessa tarkoitetaan internetin hyödyntämistä työpaikkojen tai työntekijöiden löytämiseksi. Lähes kaikissa julkisissa hauissa käytetään osana rekrytointia jotakin sähköistä palvelua (esimerkiksi sähköpostia). Työnantajat ovat siirtäneet avoimet paikkansa yhä enenevissä määrin internetin eri kanaviin, joten työnhakijana netti kannattaa hyödyntää mahdollisimman monella tavalla. 

Erilaisten rekrytointiyritysten www-sivuilla on usein mahdollisuus jättää avoin hakemus tai ilmoittautua yrityksen hakijarekisteriin. Lisäksi on erilaisia sähköisiä CV-pankkeja, vahtipalveluja ja paljon muuta rekrytointiaineistoa. Tässä palaamme tiedonhankinnan tärkeyteen. Esimerkiksi yrityshakemistoilla voit etsiä kaikki alasi ja oman asuinpaikkakuntasi yritykset, joiden verkkosivustojen kautta voi löytyä työpaikkoja tai ainakin vähintään yhteystiedot piilotyöpaikkojen etsimistä varten. 

Työpaikkoja on yritysten sivuilla ja kootuissa rekrytointipalvelusivustoissa. Lähes jokaisella henkilöstöpalveluyrityksellä on oma avoimien työpaikkojen sivu. Mikään laki ei velvoita ilmoittamaan työpaikkoja esimerkiksi työhallinnon te-palvelut.fi -sivustolla, vaan työnantaja saa itse päättää mihin kanavaan hän ilmoituksensa jättää (jos jättää lainkaan). 

Sähköisissä hakemuksissa on omat erityispiirteensä. Rekrytoija voi tehdä niihin sanahakuja, joten etsi ilmoituksesta tehtävän luonnetta ja hakijan ominaisuuksia kuvaavia sanoja. Hyödynnä hakemuksessasi näitä avainsanoja, mutta huomioi myös erityisosaamisesi. 

Kun teet hakemuksen 

  • lue täyttöohjeet 
  • kirjoita avoimiin kohtiin tarkoitettu teksti valmiiksi ja kopioi se sähköiseen hakemukseen 
  • tulosta hakemus itsellesi 
  • päivitä sitä myöhemmin säännöllisesti, jos kyseessä on avoin hakemus. 

Työnantajien nettisivut ja niillä olevat hakulomakkeet 

Varsinkin suurempiin yrityksiin on usein mahdollista jättää verkkosivujen kautta suoraan avoin hakemus tai täyttää hakulomake. Kunnat käyttävät sähköisiä työnhakujärjestelmiä työpaikkojen ja sijaisuuksien hoitoon. Sijaisuuksista voi saada arvokasta kokemusta ansioluetteloon. Lyhyessäkin työsuhteessa pääset näyttämään aktiivisuuttasi ja motivaatiotasi.

Sähköisessä rekrytoinnissa hyödynnetään usein hakemuskaavaketta. Kannattaa muistaa, että se on osaamisesi mainos siinä, missä vapaamuotoinen hakemuskin on. Vapaasanakohdat, esimerkiksi ”kerro tässä itsestäsi” ja ”kerro tässä erityisosaamisestasi” ovat niitä kohtia, joissa osaaminen on syytä tuoda omin sanoin esiin. Hio teksti yhtä huolella kuin perinteistä avointa tai vapaamuotoista hakemusta tehdessäsi. 

Päivitetty: 04.02.2022