Suoma - suuntaa työnhakuun

Työpaikkailmoituksen tulkinta

Työpaikkoja ilmoitetaan lehdissä, mutta myös useilla sähköisillä foorumeilla. Olipa ilmoitus millainen tahansa, sen riveiltä ja rivien välistä saat paljon tietoa, jota kannattaa hyödyntää työnhaussa.

Yleensä ilmoituksesta löytää ainakin työnantajan yhteystiedot. Ilmoitukseen voi sisältyä myös paljon enemmän informaatiota. Se voi kertoa työnantajan imagosta, yrityksen koosta ja tehtävästä, millaista henkilöä he etsivät ja mistä löydät lisätietoa.

Mitä enemmän tietoa etsit ilmoituksen lisäksi, sitä paremmin voit varmistua työnantajan luotettavuudesta. Ilmoituksessa ei aina kerrota rajallisen tilan vuoksi kaikkea, joten sen tulkinta ja lisätiedon hakeminen on keskeisessä roolissa etsiessä asioita, joita lähdet tarjoamaan työnantajalle. Mieti, hakisitko paikkaa, jonka ilmoituksessa ei ole mainittu muuta kuin puhelinnumero ja työtehtävä?

Jos ilmoituksessa on puhelinnumero (tai sähköpostiosoite) lisätietoja varten, se kannattaa käyttää hyväksi. Voit antaa ensivaikutelman jo ennen hakuajan päättymistä ja saada tietoa, jota muilla työnhakijoilla ei välttämättä ole käytössään. Samalla pääset tarkistamaan, oletko ymmärtänyt ilmoituksen sisällöt ja niiden merkitykset oikein. Mitä enemmän etsit tietoa, sitä helpommaksi yhteydenotto työnantajaan tulee. Lisäksi teet heti hyvät pohjat haastattelua varten.

Päivitetty: 27.01.2022