Suoma - suuntaa työnhakuun

Työnhakuun valmistautuminen  

Työnhaussa on useita eri vaiheita, joiden erottelu auttaa tekemään työnhakemisesta suunnitelmallista ja tuloksellista. Työnhaku kannattaa aloittaa tiedonhankinnalla. Kun sinulla on hyvä kuva siitä mitä työtä etsit, mistä työtä voi hakea, ja miten, on helpompi tarttua toimeen.

Työnantajat käyttävät erilaisia rekrytointitapoja yhtä aikaa, joten kannattaa hyödyntää useampaa tapaa hakea työtä. Tärkeää on myös tunnistaa omat vahvuudet, sekä kehityskohteet. Kun olet miettinyt keskeisimmät asiat itsestäsi ja toiveistasi työelämässä, voit löytää aivan uusia työkaluja, näkökulmia ja motivaatiota työnhakuun.

Joskus tuntuu, ettei työtä löydä millään. Turhautumisen sijasta käytä aikaa siihen, minkä luulet työnhaussasi menevän vikaan.

 

 

Päivitetty: 27.01.2022