Ajankohtaiset

<< Takaisin

« Takaisin

Yrittäjän perheenjäsen saa työttömyysturvan palkansaajan tavoin 1.7. lähtien

Yrittäjän perheenjäsen on jatkossa palkansaajan asemassa, jos hän jää työttömäksi. Muutos koskee henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä, mutta joilla ei ole yrityksessä omistusta eikä määräysvaltaa. Muutos tulee voimaan 1.7.2019.

Jatkossa siis työssäoloehto on 52 viikkoa niille yrittäjän perheenjäsenille, jotka eivät ole yrityksen omistajia. Kun työssäoloehto täyttyy, perheenjäsenellä on oikeus työttömyyspäivärahaan. Työssäoloehtoon luettavan työn tulee täyttää samat edellytykset, joita sovelletaan muihinkin palkansaajiin. Työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan työehtosopimuksen mukainen.

Jotta yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto täyttyy, hän ei ole saanut omistaa eikä hänellä ole saanut olla määräysvaltaa yrityksessä vähintään 12 edeltävään kuukauteen. Lisäksi yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus myös soviteltuun työttömyysetuuteen eli palkkatulojen ja työttömyysturvan yhdistämiseen.

Lisätidot:

Yrittäjän perheenjäsen saa työttömyysturvan palkansaajan tavoin 1.7.2019 lähtien (kela.fi)


Oma
asiointi