Työkykykoordinaattorin palvelut

Palvelu on tarkoitettu työttömille osatyökykyisille työnhakijoille, joilla vamma tai sairaus vaikuttaa työllistymiseen ja heillä on tavoitteena paluu työelämään. Palvelua tarjotaan myös työnantajille, jotka ovat kiinnostuneet osatyökykyisten palkkaamisesta. Työkykykoordinaattorit toimivat verkostoissa, joissa mukana ovat mm. hyvinvointialueet, oppilaitokset ja kuntoutuspalveluiden tuottajat.

Työkykykoordinaattorit pyrkivät löytämään ja tunnistamaan osatyökykyiset asiakkaat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työkykykoordinaattori selvittää yhdessä asiakkaan kanssa hänen palveluntarpeensa ja ohjaa asiakkaan hänelle sopiviin/kuuluviin palveluihin, joita on mm.:

  • TE-palvelut
  • KELA/työeläkelaitosten palvelut mm. ammatillinen kuntoutus, eläkehakemus
  • Terveydenhuollon palvelut
  • Sosiaalitoimen palvelut

Työkykykoordinaattorit ovat työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntijoita, joiden tehtävänä on yhdessä osatyökykyisen ja työnantajan kanssa löytää räätälöityjä ratkaisuja työllistymiseen. Työkykykoordinaattori auttaa hahmottamaan osatyökykyisten työnhakijoiden työllistämisen mahdollisuudet ja tehtävät, joihin osatyökykyiset soveltuvat osana työyhteisöä. Lisäksi työkykykoordinaattori tiedottaa työnantajia erilaisista tukipalveluista, jotka liittyvät osatyökykyisten työllistämiseen. Tällaisia tukipalveluja voivat olla mm. palkkatuki sekä työolosuhteiden järjestelytuki.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työkykykoordinaattorit

Palvelutarpeen arviointi -palvelulinja

•   Teija Karisaari-Kittilä, puh. 02950 56263 (Oulu)
•   Tanja Ekonkari, puh. 02950 56530 (Ylivieska)
•   Tia Sergejeff, puh. 02950 56257 (Pohde-yhteistyö, Oulu)
•   Suvi Kaattari, puh. 02950 56783 (Raahe)
•   Marja Hiissa (Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP) Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-alueet) p. 0295 056 589

Rekrytointipalvelut-palvelulinja

Terveys, hyvinvointi ja opetus -toimiala
•   Jaana Hakanen, puh. 02950 56282
Talous ja palvelut -toimiala
•   Marja Tervahauta, puh. 02950 56433
Teollisuus ja ICT -toimiala
•   Jaana Haapea, puh. 02950 56554
•   Saija Heinonen, puh. 02950 56772

Asiointipostilaatikko TET POP kuntoutusneuvonta
kuntoutusneuvonta.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

Osatyökykyisyys

Lisää tietoa osatyökykyisten asiakkaiden palveluista:

Päivitetty: 11.03.2024