Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalveluverkosto (TYP)

Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu aloitti toimintansa 1.1.2016. Monialaisen yhteispalveluverkoston muodostavat kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat, Kela sekä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto.

Monialaiset yhteispalveluverkostot

Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto), kunta ja Kansaneläkelaitos (Kela) yhdessä

  • arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevan asiakkaan palvelutarpeen,
  • suunnittelevat asiakkaalle tarjoamistaan palveluista työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden ja
  • vastaavat asiakkaan työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Yhteispalvelun yhteinen toimipaikka on Oulussa (Torikatu 34-40), mutta palveluja on saatavilla kaikissa alueen kuntien yhteispalvelupisteissä sekä TE-toimiston asiointipaikoissa.

Monialaiseen yhteispalveluun asiakkaaksi?

TE-toimiston tai kunnan asiantuntija arvioi monialaisen yhteispalvelun tarpeen asiakaspalvelutilanteessa silloin kun olet

  • saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 300 päivää
  • täyttänyt 25 vuotta ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 12 kuukautta
  • alle 25-vuotias ja ollut työttömänä yhtäjaksoisesti 6 kuukautta

Mikäli asiakaspalvelutilanne osoittaa, että työllistymisesi edistäminen edellyttää TE-toimiston, kunnan ja Kelan järjestämisvastuulla olevien palvelujen yhteensovittamista, ohjaa asiantuntija sinut monialaiseen yhteispalveluun.

Voit myös itse kysyä mahdollisuudestasi saada palvelua monialaisesta yhteispalvelusta joko omalta TE-toimiston asiantuntijaltasi tai palvelunumerosta 040 621 4768.

Asiointi monialaisessa yhteispalvelussa hoituu ajanvarauksella arkisin klo 9-16 välisenä aikana.

Oma
asiointi