Yhteistyökumppaneille

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yrittäjät, alueen kunnat, oppilaitokset, työnantaja- yrittäjä- ja työntekijäjärjestöt, erilaiset muut kolmannen sektorin edustajat, Kela, työttömyyskassat, valtion virastot ja laitokset sekä media.

Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaukset (ELY-keskus)

Ammattibarometri kertoo TE-toimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä.

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri (ELY-keskus)

Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, estää nuoren työttömyyden pitkittyminen sekä estää nuorten syrjäytymistä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa nuorisotakuun toteutumista alueella kuukausittain.

Nuorisotakuun seuranta Pohjois-Pohjanmaa (ELY-keskus)
Työllisyyspoliittisella avustuksella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto voi rahoittaa hankkeita, joiden tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Vuonna 2017 avustuksen hakuaika on ollut 27.1.-24.2.2017.

Työllisyypoliittinen avustus ja maksatuksen hakeminen (te-palvelut)

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johto


Maire Mäki, johtaja

Pirjo Juntunen, palvelujohtaja
Työnvälitys- ja yrityspalvelut

Mari Tuomikoski, palvelujohtaja
Osaamisen kehittämisen palvelut

Marita Rimpeläinen, palvelujohtaja
Tuetun työllistymisen palvelut

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston organisaatiokaavio (pdf)

Median yhteydenotot

p. 0295 056 787 (arkisin virka-aikaan)

p. 0295 056  640 (arkisin virka-aikaan)

Päivitetty 3.3.2017