Yhteistyökumppaneille

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat yrittäjät, alueen kunnat, oppilaitokset, työnantaja- yrittäjä- ja työntekijäjärjestöt, erilaiset muut kolmannen sektorin edustajat, Kela, työttömyyskassat, valtion virastot ja laitokset sekä media.

Työllisyyspoliittisella avustuksella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto voi rahoittaa hankkeita, joiden avulla vähennetään nuorisotyöttömyyttä sekä edistetään pitkään työttömänä olleiden ja osatyökykyisten sijoittumista avoimille työmarkkinoille.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku vuodelle 2018 oli käynnissä ajalla 6.-24.11.2017.

Yleistä tietoa työllisyypoliittisesta avustuksesta (te-palvelut)

Työllisyyskatsaus on ELY-keskuksen kuukausittain työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus alueen työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten palveluiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaukset (ELY-keskus)

Ammattibarometri kertoo TE-toimistojen arvion keskeisten työelämän ammattien lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuusnäkymistä.

Pohjois-Pohjanmaan ammattibarometri (ELY-keskus)

Nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, estää nuoren työttömyyden pitkittyminen sekä estää nuorten syrjäytymistä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa nuorisotakuun toteutumista alueella kuukausittain.

Nuorisotakuun seuranta Pohjois-Pohjanmaa (ELY-keskus)

Uutiskirjeestämme yhteistyökumppanit ja sidosryhmät saa tietoa TE-palveluista ja ajankohtaisista tapahtumista. Uutiskirje ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje sivun oikean laidan bannerista.
 

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston johto


Maire Mäki, johtaja

Pirjo Juntunen, palvelujohtaja
Työnvälitys- ja yrityspalvelut

Jussi Leponiemi, palvelujohtaja
Osaamisen kehittämisen palvelut

Marita Rimpeläinen, palvelujohtaja
Tuetun työllistymisen palvelut

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston organisaatiokaavio (pdf)

Päivitetty 16.7.2018