null Kaakkois-Suomen huhtikuun 2024 työllisyyskatsaus

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 9 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä nousi 23 % edellisvuoteen verrattuna
  • Pitkäaikaistyöttömiä 12 % enemmän kuin viime vuonna
  • Uusia avoimia työpaikkoja 33 % vähemmän kuin vuosi sitten
  • Palveluissa osallistujia 6 % vähemmän kuin edellisvuonna
  • Kaikkien työnhakijoiden määrä nousi 3 % vuodentakaisesta

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli huhtikuun 2024 lopussa 14 674 työtöntä työnhakijaa 

Kaakkois­-Suomessa oli huhtikuun lopussa 14 674 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1210 henkilöä (+9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 8218, mikä on 592 henkilöä (+8 %) enemmän kuin vuosi sitten. Etelä-­Karjalassa työttömien määrä oli 6456, mikä on 618 henkilöä (+11 %) enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Koko maassa työttömänä oli 275 320 henkilöä, mikä on 12 % enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 1586 eli 11 % kaikista työttömistä. Lomautettujen määrässä on nousua 30 % (+362) edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna. Huhtikuun lopussa Kaakkois­Suomen työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1635 henkilöä. Kymenlaaksossa ulkomaalaisia työttömiä oli 874 ja Etelä­Karjalassa 761.  

Ukrainalaisten työttömyys on noussut vuodentakaisesta 82 %. Huhtikuussa heitä oli työttömänä kaakossa 271 henkilöä. Maaliskuuhun verrattuna työttömien ukrainalaisten määrä on noussut hieman (+2 %). Moni ukrainalainen työnhakija on koulutuksessa, huhtikuussa heitä oli 393 henkilöä. 

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli huhtikuun lopussa Kaakkois-Suomessa 1592 henkilöä, mikä on 23 % enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Koko maassa nuorten työttömien määrä nousi 20 %. Kaakkois-Suomessa yli 50-vuotiaiden työttömyys kasvoi vain 0,4 % vuodentakaiseen verrattuna ja yhteensä heitä oli huhtikuussa 5980 henkilöä.

Huhtikuun lopussa Kaakkois-Suomessa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 4318, mikä on 12 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikista alueen työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli 29 %. Koko Suomessa osuus on 34 %. Kaakon pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 61 %. Pitkäaikaistyöttömyys nousi edellisvuodesta miehillä 8 % ja naisilla 20 %.

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli huhtikuun aikana avoinna 1506 uutta työpaikkaa

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa oli huhtikuun aikana avoinna 1506 uutta työpaikkaa, mikä on 33 % (-741 kpl) vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Määrä laski viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikissa Kaakon seutukunnissa. Koko maassa uusien avointen työpaikkojen määrä oli viime vuoden huhtikuuhun verrattuna 25 % pienempi.

Uusien avointen työpaikkojen määrässä nousua oli johtajien (+58 %) ja ammatteihin luokittelemattomien (+10 %) ryhmissä. Määrällisesti eniten laskua avoimissa paikoissa oli palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä muiden työntekijöiden ryhmissä. Kaakon uusista avoimista työpaikoista 70 % oli yrityksissä ja yli vuoden kestävää työsuhdetta tarjottiin 51 prosentissa uusista työpaikoista. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin seuraavissa ammateissa: lähihoitajat, sairaanhoitajat, myyjät, toimisto­ ja laitossiivoojat sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät.

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli huhtikuun lopussa 6169 henkilöä ( ­6 % edellisvuoteen verrattuna), ja aktivointiaste oli Kaakkois-Suomessa 29,6 % (koko maa 30,0 %). Laajan työttömyyden, eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli huhtikuussa vajaat 21 000. Määrä on noin 800 henkilöä suurempi kuin vuosi sitten.  

Lisätietoja:
Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Johtaja Jari Saarinen
puhelin: 0295 042 200
sähköposti: jari.saarinen(at)te-toimisto.fi

Ladattava julkaisu:  

Työllisyyskatsaus sisältää tilastoja työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja palvelujen kehityksestä. Tilastot päivittyvät kuukausittain ja tiedot kerätään TE-toimistojen asiakaspalvelurekisteristä ja työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Päivitetty: 22.05.2024