Työkyvyn arviointi ja tuki

Työkyvyllä tarkoitetaan jokaisen yksilöllistä kykyä pärjätä työssä. Siihen vaikuttavat muun muassa fyysiset ja psyykkiset voimavarat, asenteet ja osaaminen. Erilaisista palveluista saat apua työkykysi kartoittamiseen. Voit lukea lisää työkyvyn tuen palveluista Työmarkkinatorilta.

Kykyviisari

Kykyviisari on helppokäyttöinen kysely, jonka avulla saat tietoa työ- ja toimintakyvystäsi.

  • Kyselyyn vastataan sähköisesti.
  • Kykyviisari antaa sinulle henkilökohtaista palautetta ja ehdottaa tarvittaessa jatkotoimia hyvinvointisi ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.
  • Saat oman tilanteesi näkyväksi, jolloin jatkopolkujen suunnittelu voi olla helpompaa.

Voit tehdä Kykyviisarin itsenäisesti Työmarkkinatorilla. Voit käsitellä tuloksia yhdessä oman TE-asiantuntijasi kanssa ja arvioida tulosten perusteella:

  • alkutilannettasi,
  • palvelutarvettasi,
  • tavoitteiden asettelua sekä toiminnan ja toteutuksen suunnittelua.

TE-toimistolla on käytössä Kykyviisarin lisäksi myös muita työkyvyn itsearviointimenetelmiä, mitä voit hyödyntää oman asiantuntijasi kanssa.
Voit lukea lisää ja vastata Kykyviisariin Työmarkkinatorilta.

Työttömien terveystarkastus

Sinun kannattaa selvittää terveydentilasi, jos sitä ei ole pitkään aikaan tarkastettu tai siinä on mielestäsi tapahtunut muutoksia. Jos olet työtön, vastuu työ- ja toimintakykysi arvioinnin järjestämisestä on TE-toimistolla. Saat lisätietoa työttömien terveystarkastuksesta TE-toimiston omalta asiantuntijalta.

 

Päivitetty: 29.11.2023